Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefKunstrestauratie

Nu de Boomkerk als gebouw gerestaureerd wordt, zijn we ook bezig de kunstwerken te restaureren. Er worden fondsen geworven om de waardevolle historische altaarstukken en beelden weer een mooi aanzien te geven. Uw bijdrage is van harte welkom: NL95INGB0004653146 t.n.v. de RK Parochie Emmaüs betreft Restauratie.

Inmiddels heeft317-b  Kroning Maria 1670 een groot aantal oud-parochianen een gift gedaan. Met de tot nu toe ontvangen giften van giften en andere instanties is een begin gemaakt met de restauratie van het zestiende-eeuwse schilderij van Barend Graat “De Kroning van Maria”.

 

 

 

 

 

antonius

De parochianen van nu hebben het herstel van het Antoniusbeeld bijeen gespaard. In de Boomkerk is van oudsher een bijzondere devotie voor deze heilige.

 

 

 

 

 

We hopen met giften van betrokken kunstliefhebbers en fondsen ook de volgende objecten te kunnen gaan restaureren:

Klik hier voor de folder met meer informatie over alle te restaureren objecten waarvoor we nu proberen gelden in te zamelen.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen