Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefGeloofsverdieping

De pastorale teams maken elk jaar een werkplan waarin een activiteitenplanning is opgenomen. De parochie organiseert bezinningsavonden, films, gespreksgroepen, etc. met medewerking van een van de pastores of een inleider van buiten. Het is goed zo af en toe met geloofsgenoten wat dieper in te gaan op de vragen van het leven in het licht van de Bijbel en ons christen-zijn. Ook is het heel waardevol om ons eigen geloofsleven te toetsen aan dat van anderen. Voor het actuele programma kijkt u onder activiteiten. Komende activiteiten worden rechtsboven op de website aangekondigd.

Wilt u meer weten over het doopsel, toetreding tot de katholieke kerk en de andere sacramenten, kijkt u dan hier.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen