Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefContact

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, telefoon 020 682 4927.
Heeft u een dringende pastorale vraag of wilt u een overlijden melden, bel dan met de pastor van dienst, 020-6191766.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via een van de locaties.
De parochie is ook per e-mail bereikbaar: info@rkamsterdamwest.nl.

social-facebook-box-white-icon
Heeft u iets te delen? U kunt ons ook bereiken via Facebook.

 

Als Emmausparochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is hier te bekijken.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen