Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLogo Emmaüs

logo Emmaüs website

“En zij herkenden Hem bij het breken van het brood”(Lukas 24, 31)

Deze zinsnede uit het verhaal van de Emmaüsgangers ligt aan de basis van het logo van de RK parochie Emmaüs in Amsterdam West.

We zien drie personen, Jezus en de twee leerlingen die Hem ontmoeten op de weg naar Emmaüs. Ze zijn gestileerd weergegeven en als we verder kijken weten we waarom. De delen waaruit het logo bestaat, hebben namelijk de kleur en ook de vorm van een gebroken brood. Mooi geel, bijna goud is de kleur, want het brood dat Jezus geeft is goed en geeft leven.

Het logo is open van structuur. In het wit tussen de gele delen zien we de gastvrijheid die de parochie wil uitstralen verbeeld. In het wit kunnen we ook de stam en de takken van een boom herkennen. In de lichtgele gedeelten van het logo zien we de contouren van de boom doorlopen. Daarin kunnen we de boom op de oude gevelstenen van de Boomkerk herkennen, een verbinding met de geschiedenis van de parochie. Het is ook een verwijzing naar de levensboom. De parochie staat immers ten dienste van de levens van mensen. Dat mensen zich welkom mogen voelen, en ruimte vinden om te groeien in verbondenheid met elkaar en in het leven met God, dat zien we als missie voor onze parochie.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen