Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefCaritas

De PCI Emmaüs is de Parochiële Caritas Instelling van de parochie. Caritas of diaconie betekent letterlijk: christelijke liefde aan de naasten. Dit komt vooral neer op hulp en aandacht voor mensen die in nood zijn. De hulp kan geboden worden in de vorm van een gesprek, het onder de loep nemen van het inkomsten- en uitgavenpatroon en soms ook door financiële ondersteuning. Daarnaast worden ook organisaties, die de noden van mensen helpen verlichten, ondersteund.

De middelen om te kunnen helpen, ontvangt de PCI vanuit de opbrengst van het kapitaal (oud geld) dat destijds door parochianen bijeengebracht werd en de collectes van de Caritas zondag en kerst. Ook ontvangt de PCI giften van individuele parochianen.

Jaarlijks wordt er over de financiën verantwoording afgelegd aan de Caritasinstelling van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en aan het parochiebestuur.

Het bestuur van de PCI functioneert zelfstandig, los van het parochiebestuur.

 

Het banknummer van de PCI is NL36INGB0004908445 t.n.v. PCI Emmaüs. Uw giften zijn zeer welkom.

Via het e-mailadres van de parochie kunt u zo nodig contact opnemen.

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen