Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefFranciscus van Assisië

Het beeld van Franciscus

Het wit geschilderde houten beeld is ca. 1,07 m. hoog. Franciscus draagt het ordegewaad van de Franciscanen: Een pij met kap, omgord door een koord met drie grote knopen erin. De geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, die ook de Franciscanen afleggen, worden in deze drie knopen gesymboliseerd. Om het koord is een rozenkrans gewikkeld.

De kap van de pij was voor Franciscus erg belangrijk: Wanneer hij zich in een omgeving met veel mensen bevond en hij kon zich niet terugtrekken om te bidden, dan trok hij de kap over zijn hoofd en verborg zich als het ware in een kleine kerk om daar in stilte tot God te bidden. Aan zijn blote voeten draagt hij sandalen als teken van armoede en soberheid. De buidel met geld tussen zijn voeten (niet zichtbaar op de foto) geeft aan, dat hij al zijn rijkdom en goederen onder de armen verdeelde. De kruin op zijn hoofd is geschoren als bevestiging dat hij tot de geestelijke stand behoort. Met zijn linkerhand houdt Franciscus een kruisbeeld tegen de borst, dit heeft meerdere redenen:  Het kruis was Franciscus’ wapen, hij vertrouwde zijn leven toe aan het ‘redding brengende hout’.
Hij leerde zijn volgelingen in die tijd (toen ze nog nauwelijks over kerkelijke boeken beschikten) over het boek van Christus’ kruis te mediteren. Ook spoorde hij hen aan overal waar zij binnen of buiten een kerk een kruisbeeld zagen, naast het Onze Vader ook het volgende gebed te zeggen:
Wij aanbidden U, Heer Jezus Christus,
hier en in al uw kerken die er over de hele wereld zijn
en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Het Zonnelied van Sint Franciscus van Assisië

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
U zij de lof, de glorie, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe,
en geen mens is waardig Uw naam ook maar te noemen.

Geloofd zijt Gij mijn Heer, met al Uw schepselen,
vooral om de heer broeder zon, die de dag is en ons verlicht door zichzelf.
En hij is mooi en stralend met grote glans;
Van U,  Allerhoogste, draagt hij het teken.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt, helder en kostbaar en mooi.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om broeder Wind,
en door de lucht, en door bewolkt en helder en ieder weer,
waardoor Gij uw schepselen onderhoudt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om zuster Water,
die heel nuttig is en nederig en kostbaar en kuis.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om broeder Vuur,
door wie Gij de nacht verlicht en die schoon is, vrolijk, krachtig en sterk.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om onze zuster, Moeder Aarde,
die ons onderhoudt en ons voedt
en allerlei vruchten voortbrengt en bonte bloemen ook en groen.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om hen die vergiffenis schenken omwille van uw liefde,
en die ziekte en leed verdragen.
Zalig zij die dat verdragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij gekroond worden.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om zuster onze lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontkomen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Zalig zij die Uw allerheiligste wil volgen,
want de tweede dood zal hun niet deren.

Loof en prijs mijn Heer,
en dank Hem en dien Hem met grote nederigheid.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen