Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefHet leven van St. Vincentius

De heilige Vincentius a Paulo werd geboren in 1581 in het stadje Puoy in Z.W.-Frankrijk, dat sinds 1828 Saint-Vincent-de-Paul heet. In 1599 werd hij tot priester gewijd.
Vanaf 1605 verbleef hij in Rome.
Tijdens een boottocht langs de Zuid-Franse kust viel hij in handen van Turkse zeerovers die hem in Tunis als slaaf verkochten. In 1607 wist Vincent te ontvluchten aan de slavenhandelaars.
In 1612 werd hij pastoor in Clichy en een jaar later huiskapelaan en leraar van de gegoede familie Gondi. In 1617 stichtte hij een vrouwenvereniging die zich wijdde aan de zorg voor armen, zieken en vondelingen.
In 1619 kreeg hij de moeilijke taak om als hoofdaalmoezenier te zorgen voor de galeislaven. Hij voelde zich met deze mensen, die onmenselijk hard moesten werken op de galeien, zeer verbonden en hij deed er alles aan om hun lot, waar mogelijk, te verbeteren.
Ook trok hij van parochie naar parochie en preekte daar gedurende drie dagen de zogenaamde volksmissies. Tevens verbeterde hij de organisatie en opleiding van de priesters.
In 1625 stichtte hij de Congregatie der Missie, vanwege de naam van hun eerste klooster (het voormalige melaatsenhuis St. Lazare) ook wel de Lazaristen genoemd. Leden van deze congregatie werden uitgezonden om in verre landen, waaronder China en Brazilië, het evangelie te prediken.
En in 1633 stichtte hij samen met Louise Legras-de -Marillac  een zustercongregatie “de dochters van Liefde” (de zusters met de grote kappen).

Hij overleed in Parijs op 27 september 1660.

Hij zei tegen zijn volgelingen: “Ik geef je als klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel de parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en als sluier de ingetogenheid.” En ook: ” Je verliest er niets bij zusters, wanneer je het gebed of de Eucharistie moet verlaten om naar de armen te gaan, want je gaat naar God als je de armen gaat dienen.”

Bron:
www.Wikipedia
www.heiligen.net

Lees meer over de H. Vincentius in de biografie van Luigi Mezzadri:  Vincent de Paul (1581-1660).  
De Nederlandse vertaling verscheen in 1994 bij Uitgeverij KSB te ’s Hertogenbosch.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen