Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefAugustinuskerk

De kerk van St. Augustinus is gelegen aan de Postjesweg 123 te Amsterdam.

locatie Augustinus
Postjesweg 123
1057 DZ Amsterdam
tel. 020 618 3709
e-mail: augustinus@rkamsterdamwest.nl

De kerk is open voor gebed en toegankelijk via de ingang van Nieuw Vredenburgh (aan de Postjesweg 125).
Voor praktische zaken kunt u terecht bij mevrouw Nelly Simis, op werkdagen tussen 10:00 en 13:00 uur bereikbaar op het secretariaat.

Binnenkant Augustinuskerk

De huidige Augustinuskerk maakt deel uit van het complex “Nieuw Vredenburgh” dat naast de kerkzaal ruimte biedt aan vele ouderen die er wonen (verzorgingshuis) of die uit de buurt gebruik maken van de faciliteiten van Nieuw Vredenburgh.

De Augustinuskerk is alleen te bereiken via de hoofdingang van Nieuw Vredenburgh. Dit biedt het voordeel dat de receptie van Nieuw Vredenburgh toezicht heeft op de kerkruimte, zodat de kerk overdag vaak open is. Hierdoor kunnen mensen uit de buurt even binnen komen om te bidden of een kaars op te steken. Opvallend in de architectuur van de kerk is dat het altaar op het laagste punt staat. De bouwpastoor van de kerk, pater J. Bodaar o.s.a., had hiermee voor ogen dat het altaar niet boven de gemeenschap, maar midden in de gemeenschap moet staan. Als je de Augustinuskerk binnenkomt, is het forse Cavaillé-Coll orgel misschien wel het meest in het oog springende element. Dit orgel werd in 1881 aangeschaft voor schuilkerk “De Star” aan het Rusland in de binnenstad. Het werd bij de bouw van de Augustinuskerk aan de Postjesweg in 1929-1931 meeverhuisd en heeft ook weer een plaats gekregen in de huidige kerk. Verder bevinden zich in de kerk nog enige antieke kerkbanken uit de oude statie van de binnenstad. En er is een fraaie afbeelding van Augustinus in glas en lood.  Verder is er in de kerk een afbeelding van Maria, Moeder van Goede Raad, een afbeelding die van oudsher een bijzondere plaats heeft ingenomen bij de Augustijnen.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen