Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLezing Suzanne van der Schot

Naar aanleiding van de leesgroep, waarin we haar boek Jezus, de minnaar, de monnik en de rebel lezen, houdt Suzanne van der Schot een lezing in de Vincentiuskerk. Na afloop is er gelegenheid met de schrijfster in gesprek te gaan.

Suzanne van der Schot is een jonge vrouw die op volwassen leeftijd katholiek is geworden. Zij woonde enige tijd in een klooster in Parijs waarover zij een veelgelezen boek heeft geschreven: Moeilijk te geloven. Haar tweede boek over Jezus is een integere, persoonlijke zoektocht van de auteur naar de persoon van Jezus, de basis van haar geloof, in korte hoofdstukken. In ieder hoofdstuk vraagt Suzanne van der Schot zich ook af hoe je in je eigen leven een plaats kunt maken voor Jezus en zijn blijde boodschap. Een boeiend, vlot geschreven boek dat de lezer tot nieuwe inzichten kan voeren.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen