Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBustocht voor de kerken van West: Bedevaart naar Banneux

Een bustocht voor de kerken van West: een Bedevaart Van Amsterdam Naar Banneux in de Belgische Ardennen op zaterdag 25 mei.

Op bedevaart gaan, iets voor u? Door op bedevaart te gaan, kunt u zich even losmaken van de problemen van het dagelijkse leven. Door afstand te nemen, kan er ruimte gecreëerd worden, waardoor een beter inzicht of een oplossing naderbij komen.
Een bedevaart is op reis gaan met een doel! Laat u raken door de boodschappen die Moeder, Maria, bij de verschijningen aan het kleine meisje, Mariëtte Beco, doorgaf. Bij de bron zei Maria: “Steek uw handen in het water, deze bron is mij voorbehouden” Verder zei ze: “Voor alle natiën – om de zieken te verlichten” Tenslotte zei ze: “Geloof in mij, ik zal in u geloven. Bid veel!”
Het Heiligdom van Banneux biedt met de bron, de bidweg van de kapel naar de bron, de kruisweg, de kapellen.
Laat u dan ook inspireren door de vieringen, de gebeden, de gezangen, de mooie natuur, de stilte…en veel meer.

AANMELDEN Uiterlijk voor zaterdag 3 mei 2024, zich aanmelden voor Dag bedevaart naar Banneux. U kunt zich opgeven bij Pater Andy via email: pastor@devierevangelistenamsterdam.nl

U kunt verdere inlichtingen krijgen door te klikken op het inschrijvingsformulier .

Deze invullen en inleveren bij Pater Andy, Marita of Francine (scan/foto van het ingevulde formulier mag ook mee gemaild worden)

U kunt ook uw kerk bellen voor informatie.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen