Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBen den Boer

Ben den Boer

Mijn naam is Ben den Boer, ook bekend als Padre Bernardo vanuit een Portugeessprekende hoek. Ik ben eind 1957 geboren te Zierikzee (Zeeland) als jongste van een gezin van zes. Na mijn middelbare school wilde ik missionaris worden en ben ik begonnen aan de priesteropleiding van Mill Hill, eerst in Roosendaal, vervolgens te Londen.

Tijdens de vakanties verbleef ik voor verdieping van mijn geloof voor minstens tweemaal per jaar voor enige tijd in contemplatieve kloosters. Het raakte me altijd op een bijzondere en mysterieuze wijze. Wat het nu precies was en waarom? Ik kon er eigenlijk niet zo zeer mijn vinger opleggen. Vond het vreemd dat een druk stads modern ventje tot zichzelf en God kon komen in de stilte, het verbaasde mijzelf misschien wel het meest. Het geroepen voelen tot iets was voor mijzelf wel duidelijk, maar tot wat? Elke keer kwam de vraag naar boven: wat wil God van mij? Ben ik op de juiste weg? Hoe dien ik het best God, de ander en blijf toch trouw aan mijzelf in het proces van op weg gaan.

Het resulteerde uiteindelijk in een 6 jarig verblijf bij de trappisten te Zundert. Mooie tijd van veel reflectie over de zinvragen van het leven en opdoen van zelfkennis, al levend in een religieuze gemeenschap van Godzoekers. Het leven is vaak niet van een ‘en/of’ maar meer van een ‘en/en’ situatie.

‘De weg’ leidde mij naar Brazilië als missionaris, later als priestermissionaris. God en de medemens trachten te dienen en zo steeds meer jezelf en de anderen te begrijpen en lief te hebben. Jezelf met anderen inzetten voor een betere wereld. Hoe beperkt het ook op wereldschaal moge zijn. De vreugde van het geraakt zijn en dit te mogen delen met anderen. Bronnen aanboren die jezelf en anderen voor onmogelijk houden. Dan kan je alleen maar heel dankbaar zijn dat je er mag zijn. Dat je anderen mag ontmoeten om samen op weg te gaan zoals ze zijn en waartoe ze zijn geroepen En zo bezien, maakt het ook niet meer zo uit of je nu in Brazilië, Nederland of ergens anders werkt en leeft.

Op verzoek van het bisdom Rotterdam ben ik in 2008 naar Nederland teruggekeerd om de Portugeessprekende gemeenschap aldaar te dienen en nu vanaf 2014 in Amsterdam-West samen op weg te gaan in de Emmaüsparochie en voor een gedeelte in de Portugeessprekende Fátimaparochie.

Ben den Boer mhm

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen