Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-Nieuwsbrief



Vincentiuslezing in de Vincentiuskerk

Vincentiusfeest             Vincentiuslezing

Naar goed gebruik herdenken wij jaarlijks de sterfdag op
27 september 1660 van onze patroonheilige Vincentius à Paolo met een feestelijke bijeenkomst en een interessante lezing die ons allen zal aanspreken.

Dit jaar zal dat plaatsvinden op zaterdag 24 september, aanvang 15 uur.

Mevrouw Gerrie ter Haar heeft zich bereid verklaard om dit jaar de lezing te houden. Zij is gepromoveerd in de godsdienstwetenschappen en samen met onze parochiaan Stephen Ellis i.m. hebben zij veel gepubliceerd over de relatie tussen religie en politiek in Afrika. Helaas is haar man, een vooraanstaand Afrikanist, vorig jaar overleden. Zijn afscheidsviering vond plaats in de Vincentiuskerk.
Postuum verscheen onlangs het boek van zijn hand: This Present Darkness.
A History of Nigerian Oranised Crime
(2016, verschenen bij Hurst Publishers, Londen).
De samenwerking tussen Gerrie en Stephen bracht veel stof en onderwerpen voort om ons meer over Afrika te vertellen.

Als titel voor haar lezing geeft mevrouw ter Haar mee:

Een wereld van geesten: religie en politiek in Afrika.

Zij omschrijft het als volgt:
“Om politieke ontwikkelingen in Afrika te bestuderen wordt doorgaans uitgegaan van een materialistisch wereldbeeld, dat de wereld verklaart in stoffelijke materie. Een religieus wereldbeeld, daarentegen, verbindt het materiële met het spirituele of het zienlijke met het onzienlijke. In (sub-Sahara) Afrika heeft dit ook invloed op de politiek. In het westen gaat men hier vaak aan voorbij. Als er al aandacht is voor religie dan gaat het over instituties: kerken, moskeeën, religieuze leiders. Er is geen aandacht voor de religieuze ideeën van de mensen zelf.”

In haar lezing zal mevrouw Ter Haar ingaan op de wijze waarop het geloof in een wereld van geesten van invloed is op de politiek in Afrika. Religie en politiek zijn in Afrika historisch met elkaar verbonden. Zij zal een en ander illustreren met concrete voorbeelden van belangrijke politieke gebeurtenissen, die zijn geïnspireerd door een Afrikaans-religieuze ideeënwereld, waarin o.m. dromen en visioenen een belangrijke rol spelen. Persoonlijke religieuze ervaringen van Afrikanen blijken vaak verstrekkende politieke gevolgen te hebben.

Mevrouw Ter Haar draagt de lezing op aan haar overleden man Stephen Ellis.

Het zal een heel interessante middag worden die we feestelijk afsluiten met een hapje en drankje.
De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Pastoraal team van de Vincentiuskerk.

 

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen