Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefSoepmaaltijd in de Boomkerk

ADVENTSACTIE 2017     2 – 24 DECEMBER

Malawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar voor ondervoeding. In dit tweede projectjaar richt Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap, zich op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen met hiv. Zie ook www.adventsactie.nl.

In onze kerken kunt U uw gift deponeren in de bus/ton of afgeven aan de pastorie. Ook kunt u een gift overmaken op rekening:NL89 INGB 065 310 0000 van de Adventsactie, Malawi.

SOEPMAALTIJD VOOR MALAWI

Op vrijdag 8 december is er een soepmaaltijd voor het project Malawi in het Parochiecentrum van De Boom.
Kosten zijn  € 5.00.
U kunt zich opgeven door uw naam te vermelden op de intekenlijst in de kerken, of via info@rkamsterdamwest.nl. of via de pastorie.
Inloop 17.30 en aanvang 18.00 uur. Van harte aanbevolen.

 Een uitgebreid artikel vindt u in het parochieblad ‘Geloven in West’.                           Soepmaaltijd Boom

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen