Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefRestauratie Boomkerk

De restauratiewerkzaamheden aan de Boomkerk zijn in volle gang. Inmiddels is aan de voorgevel een groot informatiebord geplaatst (zie foto). aankondiging restauratie
De restauratie van het dak en van de toren staan als eerste op het programma. Langzamerhand zal er naar beneden toe worden gewerkt,  totdat uiteindelijk de gehele kerk zal zijn gerestaureerd. Zojuist is van de kant van de aannemer bekend gemaakt dat tot en met de zomer de gehele kerk gewoon in gebruik kan blijven. Na de zomervakantie zal het grote orgel worden afgedekt. Dit is nodig om te voorkomen  dat er stof in het orgel terecht zal komen.

Vóór de zomervakantie zal er een informatiebulletin verschijnen waarin meer over de restauratie zal worden bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat er tijdens de restauratieperiode regelmatig zo’n bulletin zal verschijnen. Na de zomer, zo mogelijk in september zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor belangstellenden. Met deze informatie hopen we ook meer fondsen van particulieren binnen te krijgen. In de buurt wordt de restauratie al met de nodige belangstelling gevolgd.

Igno Osterhaus, pastor.

 

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen