Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefPresentatie vormelingen

Op zondag 8 juli zijn vier van de vormelingen, die op 26 mei in Heiloo het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen, gepresenteerd tijdens de eucharistieviering in de Boomkerk.

Tijdens de viering hebben zij zich op een originele manier voorgesteld aan de kerkgangers. Een van de nieuw gevormden is tijdens deze viering lector geweest en de anderen hebben de viering eenmalig als acoliet feestelijk mogen opluisteren. Aan het einde van deze kerkdienst werd aan hen, namens de pastoraatsgroep, de vormselkaars en een herinneringsplaquette uitgereikt.

 

 

 

 

 

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen