Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefKoor ‘Ars Musica’ in de Augustinuskerk

Ars Musica is een gemengd, interkerkelijk koor met inmiddels 43 leden. Ze zijn niet gebonden aan één kerk of geloofsgemeenschap. Het koor heeft een eigentijdse uitstraling maar is in staat muziek te brengen uit alle tijden. Dit gebeurt onder zeer deskundige leiding van dirigent Marcel Settels die daarbij zorgt voor een inspirerende begeleiding op de piano.

De sfeer tijdens de repetities is ontspannen en gezellig, waarbij natuurlijk ook serieus gewerkt wordt om de koorpartijen ingestudeerd te krijgen. Verder hebben wij vele enthousiaste koorleden die zich voor het koor inzetten: liturgie voorbereiden, feestcommissie, PR commissie, bibliothecaris enz.

De doelstelling van het koor is het muzikaal ondersteunen en invullen van de liturgische inhoud van vieringen en diensten in kerken, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen in Purmerend en omstreken. Zo zingen wij in diverse kerken voor verschillende geloofsgemeenschappen in Purmerend. Buiten Purmerend hebben we gezongen in de Beemster, Ilpendam, Kwadijk, Zunderdorp, Amsterdam en soms reizen we zelfs wat verder weg: Heiloo en Aerdenhout.
Vieringen en diensten worden door koorleden en voorganger in samenspraak met de dirigent voorbereid.

www.arsmusicapurmerend.nl

Arsmusica

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen