Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefAntoniusfeest in de Boomkerk

De devotie tot de H. Antonius van Padua kent een lange traditie in de Boomkerk. Deze gaat zelfs terug tot de schuilkerk ‘het Boompje’ uit de 17de eeuw. Jaarlijks vieren we zijn naam-dag en gedenken dan een man die zijn leven gaf in navolging van Jezus en Franciscus van Assisi. Hij leefde in armoede, was een groot prediker en bracht zo geloof hoop en liefde in vele harten in zijn tijd.
Dat Antonius niet vergeten is blijkt ieder jaar weer aan de vele mensen die naar de Boom-kerk komen om het feest mee te vieren.

Programma

Op dinsdag 10 juni om 15.00 uur bidden we de Antonius-rozenkrans en zingen we Antoniusliederen. Ook zal er uitstelling zijn van het Allerheiligste en zal er Antonius-brood worden uitgedeeld. Het is de bedoeling dat deze broodjes, via de deelnemers  aan het feest, hun weg vinden naar mensen die wat extra aandacht en gebed kunnen gebruiken.

Verloting Antoniuskaars
Na afloop van de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje in het Parochiecentrum. Dan zal ook de Antoniuskaars van het afgelopen jaar worden verloot. Lootjes hiervoor (50 cent per stuk) zijn tot 10 juni verkrijgbaar na afloop van het wekelijkse rozenkransgebed.

Iedereen is van harte welkom    graag tot 10 juni!

Namens de Rozenkransgroep,

Rob Polet

 

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen