Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefDodenherdenking in de Baarsjes

Op woensdag, 4 mei herdachten  wij de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. Zoals ieder jaar werd er in de Augustinuskerk een herdenkingsdienst gehouden, rond de plaquette waarop onze omgekomen parochianen staan vermeld. Omdat de officiële herdenkingsdienst van het 4/5 mei comité van De Baarsjes deze keer ook in onze kerk werd gehouden, begon onze aparte herdenking om 17.00 uurAugustinuskerk

Bij de Dodenherdenking van De Baarsjes werd uitvoerig  stilgestaan bij alle slachtoffers van het oorlogsgeweld. Echter dit jaar was het thema: ‘De Baarsjes en de Jodenvervolging’ , waarbij bijzondere aandacht uitging naar de Joodse oorlogsslachtoffers uit De Baarsjes tijdens de 2e Wereldoorlog. Vrouwen, mannen en kinderen zijn bijna geruchtloos en vaak ook spoorloos verdwenen of meegenomen.
Zij werden in het bijzonder herdacht in de
Augustinuskerk, Postjesweg 125, (in Nieuw Vredenburgh). Aanvang:18.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst werd een lijst gepresenteerd van alle Joodse oorlogsslachtoffers uit De Baarsjes. Een aantal namen werd tijdens de herdenking  voorgelezen, straat voor straat, adres voor adres. Ook werd er o.a. een korte documentaire vertoond waarin enkele mensen herinneringen ophaalden van deze slachtoffers. Het geheel werd met sprekers en muziek omlijst.
Aansluitend werd er een stille tocht gehouden, die vanaf de kerk startte om 19.15 uur en liep langs het oorlogsmonument hoek Postjesweg/ Marco Polostraat naar het Kruismonument a/h Columbusplein. Hier werd na een korte inleiding en muziek om 20.00 uur, twee minuten stilte gehouden. Daarna was er gelegenheid tot het neerleggen van de kransen en bloemen.

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen