Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBezinningsavonden in de Veertigdagentijd

zacheus in de boomIn de Augustinuskerk met als thema: Ontmoetingen in de Schrift.
Ook dit jaar gaan we – ter voorbereiding op het Paasfeest –
weer een drietal keren lezen in het evangelie en ons afvragen
wat de gekozen tekst ons te zeggen heeft.
De evangelisten hebben verschillende mogelijkheden
ter beschikking om “de blijde boodschap” aan de man te brengen.
Toespraken van Jesus, bepaalde gebeurtenissen zijn wegen om te zeggen wát ze willen zeggen. Aan ons, aan U en aan mij.
Maar ook personen kunnen een goede mogelijkheid zijn om te vertellen wat ze over Jesus uit Nazareth kwijt willen.

Als ik er een paar mag noemen: Maria Magdalena bij het graf, Zacheus in de boom of de Samaritaanse vrouw bij de bron.

Op de drie avonden,
dinsdag 18 maart en dinsdag 1 en 15 april, 20.00 uur

gaan we enkele van die figuren, van die personen ontmoeten. En dus kijken wat ze ons te zeggen hebben, of, liever: Wat de schrijvers ons via hen over Jesus willen vertellen. En dat is heel boeiend. Alleen al, omdat het dus ook over onszelf gaat…

U bent dus allen van harte welkom, U hoeft alleen maar te komen, voor teksten en koffie wordt gezorgd!

Pater Bob Bodaar

Graag opgeven bij de Augustinus tel. 6183709

 

 

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen