Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

(Nederlands) Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

(Nederlands) e-NieuwsbriefNieuwsbrief

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief, die in de kerken wordt verspreid; meestal op de laatste zondag van de maand.
De nieuwsbrief bevat de agenda’s van de drie kerklocaties, waarin de meeste activiteiten worden vermeld. Ook worden er nieuwsberichten opgenomen, soms berichten die meer beknopt in het parochiemagazin werden of nog worden gepubliceerd, maar ook korte nieuwsflitsen die alleen in de nieuwsbrief staan.
Ook bevat de brief pastoraal nieuws, in memoriams e.d.
De redactie van het parochieblad is ook verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, met name mevr. Linda Doornhein en dhr. Hans Bakker.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar het redactieadres: redactie@rkamsterdamwest.nl,
uiterlijk ‘s maandags vóór het laatste weekend van iedere maand.
Met ingang van het nummer van februari 2015 kunt u op deze bladzijde de nieuwsbrief ook raadplegen.

nieuwsbrief-nr-35-4-dec-8-jan
nieuwsbrief-nr-34-6-nov-4-dec-2016
nieuwsbrief-nr-33-2-oktober-6-november-2016
nieuwsbrief nr 32, 28 aug – 2 oktober 2016
nieuwsbrief nr 31, 31 juli- 28 aug 2016
nieuwsbrief nr 30, 19 juni-31 juli 2016

nieuwsbrief nr 29 15 mei – 19 juni 2016
nieuwsbrief nr 28 3 april – 15 mei 2016
nieuwsbrief nr 27 28 febr – 3 april 2016
nieuwsbrief nr 26 31 jan -28 febr 2016
nieuwsbrief nr 25 20 dec – 31 jan 2016, Kerst
Nieuwsbrief nr. 24, Emmaus Parochie Amsterdam-West, 22 nov- 20 dec 2015
nieuwsbrief nr 23 25 okt – 22 nov 2015
nieuwsbrief nr 22, 27 sept – 25 okt 2015
nieuwsbrief nr 21 30 aug – 27 sept 2015
nieuwsbrief nr 20 26 juli-30 augustus 2015
nieuwsbrief nr 19 28 juni – 26 juli 2015
nieuwsbrief nr 18 24 mei – juni 2015
nieuwsbrief nr 17 26 apr-24 mei 2015
nieuwsbrief nr 16 22 mrt – 26 apr 2015
nieuwsbrief nr 15 22 febr-22 mrt 2015
nieuwsbrief nr 14, 25 jan-22 febr 2015

Als u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat.
Stuurt u dan een e-mailbericht met uw naam en e-mailadres naar: info@rkamsterdamwest.nl,. U ontvangt dan in het vervolg maandelijks een bericht als er een nieuwe nieuwsbrief is verschenen.

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Log in