Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

(Nederlands) Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

(Nederlands) e-NieuwsbriefPinksterfestival: de Geest waaiert uit

De geloofsgemeenschappen van Amsterdam West verwelkomen zoekers naar inspiratie in de Boomkerk (Gibraltarstraat 55):

  • Geestdriftige Pinkstermaaltijd met hapjes en drankjes uit alle windstreken
  • Life-ontmoeting met mensen uit verschillende wereldreligies
  • Instuderen van vurige liederen
  • Pinksterverhaal meertalig verkondigd
  • Vlammende optredens van koren en muziekgroepen
  • Schilderworkshop vol brandende inspiratie
  • Geest-ige vesperviering tot slot.

 
© 2022 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Log in