Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefWereldgebedsdag 2017

WAT IS EERLIJK?

 Sinds 1927 wordt, op initiatief van vrouwen, jaarlijks de internationale Wereldgebedsdag gehouden op de eerste vrijdag in maart.

Dit jaar is de lezing genomen uit Matteüs 20; doet de landeigenaar zijn arbeiders recht als ieder ongeacht het aantal uren dat hij heeft gewerkt het zelfde loon ontvangt?

Een groep vrouwen uit de Filippijnen heeft dit jaar de gebedsviering uitgewerkt. Ook in hun land bezitten landeigenaren het meeste land, en zijn er landarbeiders die van hen afhankelijk zijn.

Maar ook in ons eigen land groeit de kloof tussen rijk en arm. Zegt de gelijkenis iets over hoe we op aarde met geld en welstand omgaan?

U bent van harte uitgenodigd om over deze en andere vragen na te denken tijdens de viering van Wereldgebedsdag, op vrijdag 3 maart om 17.30 uur in de Boomkapel, ingang Gibraltarstraat 55. 

                                                                                                                  wereldgebedsdag Filippijnen

 

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen