Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefViering en processie Maria Tenhemelopneming

In de Boomkerk wordt door de Afrikaanse gemeenschap All Saints, door de Vredeskerk, door de Surinaamse gemeenschap en door onze eigen parochie van de Heilige Drie-eenheid het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. Dit zal een groots gebeuren worden, dat, naar wij hopen, heel veel mensen zal gaan aanspreken. Om 12.00 uur zal in de Boomkerk een gezamenlijke eucharistieviering worden gehouden, waarin Father John Affum sma en de beide pastoors Pierre Valkering pr (Vredeskerk) en Igno Osterhaus pr (H. Drie-eenheid) voor zullen gaan. De liturgie zal worden gehouden in het Nederlands en in het Engels. Wat eenmaal in een van beide talen is uitgesproken, zal niet in de andere taal worden herhaald. Deze gezamenlijke viering zal naar verwachting iets meer dan een uur duren. De viering in de Boomkerk van 10.45 uur zal op die dag komen te vervallen. Wie niet de eucharistieviering van 12.00 uur in de Boomkerk bij kan wonen, kan desgewenst op zaterdagmiddag in de Boomkapel, of op een andere plaats in onze regio eucharistie vieren.

Na de eucharistieviering op 12 augustus zal een processie worden gehouden. Deze gaat vanuit de Boomkerk via de Kijkduinstraat tot aan de Bos en Lommerweg. Via de Admiraal de Ruijterweg keert de processie weer terug naar de Boomkerk. De afstand bedraagt ongeveer twee kilometer. Vóór in de stoet zal de All Saintsgemeenschap lopen en achter loopt, dat is nog niet helemaal zeker, de fanfare St. Plechelmus uit De Lutte bij Enschede. Laatstgenoemde groep zal de viering mede muzikaal opluisteren met naar verwachting prachtige muziek van koperen blaasinstrumenten. Er zal een heel mooie mix te horen zijn van Westafrikaanse, Surinaamse en Nederlandse zang en muziek.

Na afloop is er een feestelijke ontmoeting in ons regiocentrum. Het is een prachtige gelegenheid om mensen van verschillende geloofsgemeenschappen daar te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijke eucharistieviering, aan de processie en aan het feestelijk samenzijn na afloop. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!

Op woensdag 15 augustus, de eigenlijke dag van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, zullen er drie eucharistievieringen zijn in onze regio:

In de Augustinuskerk om 10.00 uur (de viering van dinsdagmorgen zal dan vervallen)
In de Boomkerk om 10.45 uur
In de Liefde om 09.30 uur.
In de Magdalena en in de Vincentius zullen er geen vieringen zijn.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen