Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefVerslag regionale inspiratiedag

Het voorbereidend team, bestaande uit mensen van alle Nederlandstalige gemeenschappen in onze regio was ‘s ochtends al vroeg in de weer om de voorbereidingen te treffen. Om 10.00 uur werden de deelnemers aan de inspiratiedag ontvangen met een goede kop koffie of thee met iets lekkers. Er waren 36 personen uit alle Nederlandssprekende gemeenschappen en ook enkele uit de Portugeessprekende gemeenschap van de Fatimakerk.

Na een welkomstwoord door pastor Osterhaus en een inleiding op de dag door ondergetekende werden de deelnemers in groepjes naar verschillende ruimten in het regiocentrum geleid. Daar wachtte hen een bijzonder spel dat, naar het voorbeeld van Ganzenbord, geheel in het teken stond van het thema van de dag: “Heilige Inspiratie”. Gaandeweg het spel kwamen mensen vragen tegen als ‘Wie of wat heeft u in het afgelopen jaar geïnspireerd?”; of: ‘Kent u in uw leven momenten van roeping/momenten waarop u zich bewust werd van de zin van uw leven?’; of, bij ‘de put’: Waar zouden uw gedachten naar uit gaan als uw leven door tegenslag wordt getroffen?’. Daarnaast kon men ook op vakjes komen met een ludieke boodschap als: ‘U gaat naar de kerk maar bent vergeten collectegeld mee te nemen. Sla twee beurten over’. Het spel leidde tot boeiende en mooie gesprekken waarin we als deelnemers elkaar eens anders en beter leerden kennen. Sommigen hadden nog wel willen doorspelen maar om 12.00uur stond een gebedsviering op het programma in de kapel bij de Boomkerk. Daarin stonden stilte, de lezing van 1 Kor. 12, 14-11 (over de verschillende gaven van de Geest), en persoonlijke voorbeden centraal. Het was een mooi bezinnend en rustig moment op het midden van de dag.

Het werd tijd voor de inwendige mens! Die werd versterkt door een uitgebreide lunch met eigengemaakte soep, lekker brood met salades en ander beleg.

In de middag kwam mw. Marianne Hoogervorst, heiligenkenner, ons vertellen over de patroonheiligen van de kerken in Amsterdam west. Zij verving Dries van den Akker SJ die helaas om een belangrijke verplichting had moeten afzeggen. Hij had ons mw. Hoogervorst aangeraden en al snel bleek dat hij een goede tip had gegeven. In een voordracht van een uur onthulde Marianne Hoogervorst allerlei bijzondere en inspirerende wetenswaardigheden over achtereenvolgens de heilige Nicolaas, Franciscus, Augustinus, Barbara, Magdalena, Vincentius en olv van Fatima. Na haar inleiding werd er in deelgroepjes verder over deze grote voorbeelden van Christelijk leven gesproken. Marianne Hoogervorst gaf ons daartoe enkele vragen mee, waaronder: “Wat sprak je het meeste aan over de patroonheilige van jouw kerk en waarom?”, en: “Wat zou je willen dat er over 300jaar nog over deze heilige doorverteld zou worden?”. Opnieuw werd er uitvoerig en geanimeerd met elkaar gesproken. Na deze gesprekken kwamen nog terug voor een uitwisseling van ervaringen en toen werd het tijd voor het slotlied “Laat elk talent beschikbaar zijn” en een afsluitend hapje en drankje.

Het was een geslaagde en inspirerende dag waarop mensen elkaar echt hebben kunnen ontmoeten. De onderlinge banden, ook tussen de verschillende gemeenschappen, zijn verdiept.

Met dankbaarheid kijk ik op deze dag terug, dank aan de deelnemers, en vooral aan allen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van deze goed verzorgde dag.

Heeft u niet kunnen komen op deze inspiratiedag? Geen nood want in het najaar willen we weer een regionale inspiratiedag organiseren. Houd u de berichtgeving maar in de gaten!

Rob Polet, pastoraal werker

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen