Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefVastenaktie 2011

Duurzaam leven !

Het leven is duur. We moeten op de kleintjes letten, maar ons wordt ook gevraagd oog te hebben voor de economische verhoudingen wereldwijd. Is het reëel om onze koopkracht in stand te willen houden? Ons antwoord op deze vraag hangt af van waar we zelf staan: als we vanuit onze eigen belangen redeneren zullen we de vraag eerder positief beantwoorden dan wanneer we rondkijken in onze wereld. Want onze levensstandaard kost niet alleen veel voor onze eigen portemonnee, maar gaat ook ten koste van de schepping en haar bewoners.
Vastenaktie 2011 schudt ons wakker als het om de toekomst van onze schepping gaat. Want met die toekomst voor ogen letten we niet allereerst op de kleintjes maar veel meer op de levensduur en het behoud van de schepping. Het mag en zal ons wat kosten, als we ons inzetten voor duurzaam leven in plaats van ons zorgen te maken over onze koopkracht. Als wij ons concrete handelen richten op duurzaamheid, kunnen we met een gerust hart Gods schepping in handen leggen van de toekomstige generaties in oost west en noord en zuid. Deze Veertigdagentijd willen we ons bezinnen op onze levensstijl. Het zou mooi zijn als die bezinning langer duurt dan veertig dagen: dan kan deze tijd een nieuw begin worden van een duurzame levensstijl die ons levenslang vergezelt. Duurzaam betekent concreet dat we in eenvoud kunnen genieten van een sober bestaan. Sober en eenvoudig leven leidt tot solidariteit met mensen die niet zoveel te kiezen hebben als wij. Solidair willen we speciaal in de Veertigdagentijd zijn met de mensen in het zuiden: zij openen onze ogen voor een betere omgang met de schepping. De bewoners van het projectland de Fillipijnen – met name het eiland Mindoro – laten ons zien dat het mogelijk is om de schepping voor de toekomst te behouden.
Wij kunnen leren van hun omgang met de schepping en zij vragen om onze betrokkenheid bij hun toekomst. Dat mag ons wat kosten, materieel en spiritueel. Het gaat dus niet om even iets goeds te doen voor mensen ver weg: een bijdrage aan de toekomst voor deze mensen zal invloed hebben op onze levenswijze hier ter plaatse. Mensen uit noord, zuid, oost en west hebben samen de aarde te leen om op en van te leven. Samen geven we de aarde door aan onze kinderen. Laten we er zuinig mee omgaan, zodat iedereen er van kan genieten: nu en in de toekomst.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen