Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefVakantie

Lieve mensen,

Het activiteitenjaar 2011/2012 ligt al weer bijna achter ons. Wat gaat de tijd toch snel! Het is een jaar geweest, waarin heel wat activiteiten zijn gedaan op de diverse locaties, teveel om op te noemen! Heel veel vrijwilligers hebben zich op een fantastische manier voor de eigen locatie/parochie en voor de regio Oud-West ingezet. Met een heel dankbaar gevoel denk ik terug aan alle vrijwilligers en andere mensen die zich het afgelopen jaar voor onze regio hebben ingezet. Een woord van dank is geheel op zijn plaats deze mensen die veel van hun tijd en aandacht hebben gegeven. Bij deze spreek ik deze dank ook van harte uit!

Het afgelopen jaar is ook een heel bewogen jaar geweest, een jaar dat voor de regio in het teken stond en nog staat van de verkoop van kerkgebouwen. Diverse besprekingen hebben plaatsgevonden met kerkgangers van de verschillende kerken in de regio. We hebben als verantwoordelijk parochiebestuur en pastores in de Magdalenakapel met pijn in het hart uit moeten spreken dat de verkoop van deze kapel vrijwel rond is en dat de overdracht aan de nieuwe eigenaar hoogstwaarschijnlijk in september aanstaande plaats zal vinden. Ook voor wat betreft de kerk De Liefde zijn de onderhandelingen rond de verkoop van deze kerk in een vergevorderd stadium. De kans is groot dat de verkoop van kerk en pastorie ook dit jaar nog rond zal komen en dat dit helaas het einde zal gaan betekenen van de locatie De Liefde. Ook staat vast dat de Augustinuskerk over enkele jaren gesloten zal gaan worden. Vanuit het bisdom ligt er een opdracht tot sluiting van deze kerk. Dit laatste zal nog nu nog even op zich laten wachten, maar sluiting van deze kerklocatie zal op wat langere termijn ook onvermijdelijk zijn. Deze geluiden klinken niet om vrolijk van te worden. Niemand wil dat ‘zijn’ of haar’ kerk gesloten gaat worden. Toch is er ook een positieve kant aan dit verhaal. Voor ons prachtige regiocentrum, naast de Boomkerk, liggen mooie uitdagingen als bezinnings- en activiteitencentrum. Hier hebben het afgelopen jaar heel veel activiteiten plaatsgevonden en ook het dekenaat en het bisdom weten de weg naar ons centrum te vinden. Ook in de Vincentiuskerk, ons regionale missionair en catechetisch centrum, zijn het afgelopen jaar veel bijeenkomsten georganiseerd. In de Boomkerk, de Vincentius en voorlopig nog in de Augustinuskerk zullen de vele activiteiten worden voortgezet. We mogen hierbij denken aan bijvoorbeeld: de liturgie op zondagen en aan de voorbereiding daarvan, aan onze prachtige koren, aan de geweldige inzet van vrijwilligers die de kerk met bloemen versieren, aan de lectoren, de acolieten, aan mensen die de kerk schoon houden, aan vrijwilligers die zorgen voor de koffie en thee en aan al die andere vrijwilligers die belangeloos een stukje tijd en aandacht geven voor kerk en regio.

Inmiddels gaat de tijd verder en op het moment dat u dit leest, breekt voor velen van ons een welverdiende vakantieperiode aan, een tijd van rust en ontspanning. Sommigen van ons hebben reikhalzend naar deze periode van vrij zijn uitgekeken en nu is deze dan (bijna) aangebroken. Sommigen gaan naar een al dan niet ver en tropisch buitenland. Anderen zullen hun vakantie in het eigen land doorbrengen. Waar het om gaat is dat we ons op een gezonde manier kunnen ontspannen: het zal een tijd zijn van fietsen, wandelen, dagtochten maken, lekker toeven in de vrije natuur, buitenlandse steden bezoeken, genieten van plaatselijke gerechten, van musea bezoeken, of van lekker op het strand liggen, kortom een tijd van lekker genieten en van doen waar we echt zin in hebben. We mogen in deze periode even al onze zorgen van ons af laten glijden en we mogen tijd en rust nemen om op adem te komen.

Vakantie kan zeker ook een tijd van bezinning zijn…

De rust, de stilte en de prachtig mooie natuur kunnen ons dichter bij God brengen. We kunnen genieten van de vrijheid. We kunnen genieten van de wonderen van de natuur om ons heen. We kunnen dan denken: “Wat is alles mooi, zo is het leven goed. Wat mooi, die prachtige zonsondergang aan de kust, die prachtige meren en bergen, dat schitterende landschap…” We kunnen genieten van de prachtige dingen die God gemaakt heeft en we kunnen diep onder de indruk raken van al die schoonheid. In de prachtige omgeving, in de schitterende natuur kunnen we ons veilig voelen en geborgen. Alles is in harmonie met elkaar. Alles klopt… Komt een dergelijk gevoel niet dicht in de buurt van wat lang geleden eens door een psalmdichter is gedicht?

“Heer, onze Heer, hoe groot is uw naam, overal op aarde… Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw vingers, naar de maan en naar de sterren, door u daar vastgezet, dan denk ik: wat is toch de mens dat u om hem geeft, wat betekent hij dat u voor hem zorgt? U hebt hem niet minder dan een god gemaakt, hem met glorie en eer gekroond… Heer onze Heer, hoe groot is uw naam, overal op aarde.
Uit Psalm 8, Groot Nieuws Bijbel

Ik denk dat dit een mooi beeld is om de vakantie mee in te gaan. Ik wens u een heel mooie vakantie toe en een behouden thuiskomst!

Igno Osterhaus, pastor

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen