Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefRestauratiesubsidie voor de Boomkerk


[Persbericht]
De parochie van de H. Drie-eenheid in Amsterdam West reageert blij verrast op de aankondiging van staatssecretaris Halbe Zijlstra vanmorgen, dat de kerk van de H. Franciscus van Assisi (beter bekend als de Boomkerk) aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam subsidie ontvangt voor restauratie van dit monumentale gebouw.

De Boomkerk, die vorig jaar haar eeuwfeest beleefde, is het laatst overgebleven grote rooms-katholieke kerkgebouw in Amsterdam West. De bisschop van Haarlem-Amsterdam wees de Boomkerk daarom in 2010 aan als centrale kerklocatie in deze regio. Vanaf dat moment werd er hard gewerkt om deze locatie verder te vitaliseren. Een naastgelegen schoolgebouw werd gerenoveerd tot parochie- en regiocentrum, waar tal van activiteiten worden georganiseerd als ‘voedsel voor de ziel’. Op het monumentale orgel uit 1774 worden weer regelmatig concerten gespeeld. En een Afrikaanse gemeenschap gebruikt de kerk op zondagmiddag voor de eredienst.

Toch bleef het kerkgebouw een soms droeve aanblik bieden. Al sinds 2007 ligt er een restauratieplan klaar om het gebouw, dat in slechte staat verkeert, op te knappen. Tot nu toe viste de parochie echter telkens achter het net bij de verdeling van subsidiegelden. De gemeente Amsterdam stelde eerder al een subsidie beschikbaar om in elk geval het lekkende dak te gaan verhelpen. Het is een grote opluchting dat de staatssecretaris nu alsnog geld voor de kerk heeft weten vrij te maken, zodat het gehele gebouw weer in goede staat kan worden teruggebracht.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen