Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefReis naar heiligverklaring Titus Brandsma

Vrijdag 13 t/m dinsdag 17 mei 2022

Wil u bij de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma aanwe­zig zijn? In samen­wer­king met het Huis voor de Pelgrim wordt een reis geor­ga­ni­seerd van vrij­dag 13 mei t/m dins­dag 17 mei 2022. Het wordt een bede­vaart voor maximaal vijf­tig pelgrims met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Extra’s bij deze reisoptie ten opzichte van ander aanbod…

  • één extra over­nach­ting in Rome
  • directe vlucht Am­ster­dam-Rome
  • diner in pizzarestaurant op de laatste avond
  • stadsrondrit met luxe tou­ringcar op de laatste avond

Op zon­dag 15 mei 2022 zal paus Fran­cis­cus de Friese karmelietenpater Titus Brandsma heilig verklaren. In totaal zal de paus tien zaligen heilig verklaren, waar­on­der ook Charles de Foucauld.

Vanuit Neder­land wor­den door de bis­dom­men en de Karmel Neder­land bede­vaarts­reizen naar Rome aan­ge­bo­den, om aan deze bij­zon­dere plech­tig­he­den op het Sint-Pieters­plein deel te nemen. Ook door het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam.

Aanmel­ding

U kunt zich uit­slui­tend aanmel­den via de web­si­te van Huis voor de Pelgrim:
Let op: Uiterste inschrijfdatum is 15 april 2022. Er zijn slechte 50 plekken beschikbaar.

In­for­ma­tie

Wilt u meer weten? Neem contact op met een van de bege­lei­ders:

Kijk ook op: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen