Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefParochiële inspiratie dag in De Boom

ZATERDAG, 2 APRIL 2016

Deze dag bestemd voor alle parochianen van de Emmaüsparochie wordt gehouden in het
Parochiecentrum van de Boomkerk, Gibraltarstraat 55.

Om 10.00 uur bent u van harte welkom.
Onze inleider en gastspreker is pastoor Jan van der Stok.
Het thema is: ‘Barmhartigheid en vergeving’.
We genieten van een gezamenlijke lunch en praten en bidden met elkaar en eindigen rond 16.00 uur, na genoten te hebben van een drankje en een hapje.

Pastoor van der Stok licht hieronder het thema toe: Deze dag zal bestaan uit het ontmoeten van elkaar en ons bezinnen op het genoemd thema. Het omgaan met elkaar wordt voor een groot deel bepaald door wat je innerlijk voelt voor elkaar. Hoe is je innerlijke stemming ten opzichte van de ander? Ben je open, onbevangen, welwillend, of ben je afstandelijk, terughoudend, gekwetst? Je kan als een open deur zijn, maar er kan ook een blokkade zijn.
Een goede verstandhouding is gebaat bij ruimte maken voor elkaar. En dan komen we dichtbij het thema van de dag: “barmhartigheid”.
We gebruiken dat woord niet zo vaak. Het is immers meer kerktaal. In de omgangstaal is het “zand-er-over”. Bij barmhartigheid denken we aan de werken van barmhartigheid, een voedselbank runnen, eenzamen bezoeken, vluchtelingen opvangen. Daar zal het die dag niet over gaan. Maar we denken eens na over onze manier van omgaan met elkaar.
Kunnen we oud zeer vergeven, kunnen we samen door één deur. Iedereen wil graag in vrede met elkaar leven. Maar hoe doe je dat als een relatie verstoord is? Je werd teleurgesteld, achtergesteld, voorbij gelopen, niet serieus genomen. Je hart kunnen luchten zonder gezichtsverlies, zonder veroordeling dat schepte ruimte.
Een bezinningsdag als vrijplaats, nadenken over de weldaad van vergeving. Dat gaan we doen op zaterdag, 2 april.

Deelname is (zo mogelijk) € 5,00.  S.v.p. even aanmelden via het secretariaat Emmaüs tel. 020 682 49 27 (‘s morgens);
of locatie Augustinus tel. 020 618 37 09  (‘s morgens);
of locatie Vincentius 020 618 27 39 (wo. do. ‘s middags, vrijdagmorgen).

 

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen