Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefNieuwe katholieke bewegingen: Focolare

Binnen de RK Kerk zijn er in de afgelopen decennia katholieke bewegingen ontstaan die op eigentijdse wijze de geloofstraditie gestalte willen geven. Vele hiervan zijn lekenbewegingen. Op twee ochtenden hebben wij mensen in de Augustinuskerk kunnen uitnodigen om kennis maken met een tweetal van deze ‘nieuwe’ stromingen binnen de Kerk. De eerste was op zaterdagmorgen 24 september waarop mensen van Sant’ Egidio hebben verteld over de betekenis van hun gemeenschap. Deze tweede bijeenkomst zullen mensen van de katholieke Focolarebeweging het een en ander vertellen over hun wijze van geloven.

Ontstaan
De Focolarebeweging is een van de kerkelijke bewegingen die in de afgelopen decennia zijn ontstaan binnen de rooms-katholieke kerk. Veel hiervan zijn ‘lekenbewegingen’ : ze zijn begonnen door leken en hebben hun lekenkarakter behouden. Dit geldt ook voor de Focolarebeweging, ontstaan in de Noord-Italiaanse stad Trente in 1943. Tijdens de bombardementen nam een groep meisjes onder leiding van Chiara Lubich in de schuilkelders het evangelie ter hand en legden zich vervolgens met grote radicaliteit toe op het concreet maken van telkens een zin uit de bijbel.

Mogen allen één zijn
Een passage sprak hen bijzonder aan. ‘Vader, mogen alleen één zijn’ (Joh. 17,21). Zonder dat dit voorzien was, ontstond er een beweging met een eigen spiritualiteit die ‘gemeenschap’. ‘eenheid’ en ‘dialoog’ als kernwoorden heeft.

Vuurhaard
De mensen uit Trente noemden de beginnende beweging ‘Focolare’: vuurhaard, de plaats waar men de kracht van het samenzijn ervaart en de ervaringen van alledag worden uitgewisseld. In 1962 kreeg de Focolarebeweging de officiële erkenning van de katholieke kerk.

Doel
Het doel van de Focolarebeweging is bij te dragen aan eenheid, broederschap en dialoog, zowel in de onderlinge verhoudingen van gezin, werk en school, als op kerkelijk en maatschappelijk gebied.

Dialogen
K
enmerkend is dan ook de inzet voor de dialoog:

  • binnen de rooms-katholieke kerk
  • met christenen van alle denominaties
  • gelovigen van andere godsdiensten
  • met mensen zonder gelovige overtuiging

Verspreiding
Al snel kwamen mensen van buiten Italië in contact met de jonge beweging; eerst in andere Europese landen (sinds 1952), vervolgens in Amerika (sinds 1958), Afrika (sinds 1963), Azië (sinds 1966) en Australië (sinds 1967).

Omvang
Momenteel heeft de Focolarebeweging wereldwijd meer dan twee miljoen aanhangers in circa 180 landen, Van hen zijn ongeveer 140.000 vast met de beweging verbonden in een van de 22 geledingen, zoals die voor gezinnen, jongeren, tieners, kinderen, priesters en volwassenen.

Wij hopen op zaterdagmorgen 22 oktober op veel belangstelling te mogen rekenen. Graag even van tevoren aanmelden bij : mw Wil van Kleef, tel. 614 06 84 of mw R. van Breukelen, tel 616 62 89, of a/d Pastorie Augustinus, tel 618 37 09

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen