Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefNieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam

Persbericht: Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam

Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tiltenberg, benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat heeft de Heilige Stoel vanmiddag om 12.00 uur bekendgemaakt. De wijdingsdatum is vastgesteld op 10 december.

Johannes Willibrordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschendam op 17 november 1954. Hij volgde het klein-seminarie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eindexamen gymnasium α deed. Daarna studeerde hij aan Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam, waar hij de propedeuse deed, en aan het Groot-seminarie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn priesterlijke vorming voltooide. Aansluitend deed hij zijn pastorale jaar in de St. Petrusparochie te Leiden. Op 24 maart 1979 werd hij daar door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 september 1979 in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Gedurende twee jaar was hij daarna werkzaam als kapelaan in de H. Familieparochie te ‘s Gravenhage. Van 1981-1986 vervolgde hij zijn studies aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit (Pontificia Università Gregoriana [PUG] waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalde, in 1984 het Diploma in jurisprudentie verkreeg en in 1986 summa cum laude promoveerde tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalde hij aan deze Universiteit summa cum laude het diploma van de “Hogere school voor Latijnse letteren”.

In 1997 werd hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het grootseminarie van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam (De Tiltenberg) te Vogelenzang. Tevens is hij directeur van het Sint Bonifatius-instituut dat in De Tiltenberg is gevestigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Aan beide instituten is hij als docent verbonden. Mgr. Hendriks volgt mgr. J. van Burgsteden SSS op die om leeftijdsredenen aan de paus zijn ontslag heeft aangeboden.

Mgr. Hendriks wordt als hulpbisschop vicaris-generaal. Hij is de vierde hulpbisschop na mgr Lescrauwaet (1983-1994), mgr Punt (1995_1998) en mgr. van Burgsteden (2000-heden).

In een eerste reactie zegt mgr. Punt verheugd en dankbaar te zijn over de benoeming van mgr. Jan Jendriks: hij ”heeft een grote pastorale, bestuurlijke en wetenschappelijke ervaring en geniet in ons bisdom reeds brede bekendheid en waardering”. Over de scheidende hulpbisschop, mgr. van Burgsteden, zegt de Bisschop onder meer: “in deze tijd heeft hij een gewaardeerde plaats in het hart van velen, en zeker ook van mij, verworven”.

Haarlem, 25 oktober 2011

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen