Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefMonstrans gestolen uit Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent heeft middels dit persbericht laten weten dat een monstrans is gestolen die in bruikleen was van de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Amsterdam. Alle verdere communicatie over deze droevige gebeurtenis loopt via het Museum Catharijneconvent en de persdienst van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

[update 14 februari] De monstrans is gedeeltelijk teruggevonden, meldt de politie! Mogelijk is deze te restaureren.

[update 1 februari] De parochie ontving de volgende brief:

Geacht Bestuur,

In de middag van dinsdag 29 januari is Museum Catharijneconvent getroffen door een gewelddadige en wel zeer brute ramkraak. Het ontvreemde object, een stralenmonstrans uit de 18e eeuw, is door uw parochie in langdurige bruikleen gegeven aan het museum. Alle medewerkers van Museum Catharijneconvent beseffen dat niet alleen hun museum, maar zeker ook uw parochie en parochianen slachtoffer zijn van de overval. Wij leven allen met u mee.

Gisteren heeft er een overleg plaats gevonden tussen Museum Catharijneconvent en vertegenwoordigers van uw parochie en het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Marieke van Schijndel, directeur van het museum, heeft mij geïnformeerd over deze bijeenkomst. Ik heb begrepen dat het gesprek goed is verlopen. Boven alles liet Marieke mij weten het zeer te waarderen dat de vertegenwoordigers van uw parochie ook hun steun voor de medewerkers van het museum hebben uitgesproken. Ik wil u op mijn beurt hiervoor hartelijk danken.

Het is een moeilijke tijd, voor uw parochie en voor Museum Catharijneconvent. Namens de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent wil ik u en uw parochianen veel sterkte toewensen.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Ven
Voorzitter Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen