Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLeesgroep in de Vincentiuskerk

In de Vincentiuskerk bestaat er sinds het voorjaar van 2015 een leesgroep rond het boek ‘Je eigen levensweg. Wonden uit je jeugd veranderen in nieuwe kansen“ ‘van Anselm Grün en Maria-M. Robben. Het boek gaat over onze relatie met onze ouders en onze jeugd.

anselm 1.
Het gaat over hoe opgelopen verwondingen tijdens onze kindertijd en jeugd onze huidige relaties en leven beïnvloeden. Hoe moeilijk het soms lijkt, ook voor ons is het mogelijk om onze eigen levensweg te vinden en oude patronen te doorbreken. Het boek geeft aandacht aan zowel de psychologische als de spirituele dimensie. Aan de hand van bijbelverhalen en sprookjes wijzen beide auteurs de weg naar herstel en nieuwe kansen.

De avonden worden begeleid door Henk Janssen, priester en Nagy Badir, gestalt psychotherapeut. Irma Höfte coördineert een en ander. Het is nog steeds mogelijk om aan te sluiten.

Sinds de start zijn er zo’n acht bijeenkomsten van de leesgroep geweest. We komen eens per zes à zeven weken bij elkaar. Henk Janssen leidt de avond in met een gebed of een spirituele tekst.
We lezen een deel van het boek van te voren (we bepalen onze eigen tempo ). Tijdens de avond bespreken we wat we gelezen hebben en op die avond lezen we samen fragmenten. Daarbij stellen we elkaar de vraag: herken ik er iets in, en wat roept de tekst bij mij op ? Iedereen is vrij om wel of niet te reageren. In vertrouwelijke sfeer gaan we zorgvuldig met elkaar om en eenieder krijgt de kans iets te zeggen. We sluiten de avond af voor het altaar, in stil gebed en met een Onze Vader.

Voor aanmelden en informatie kunt u contact opnemen met parochiecentrum De Boom, of met de Vincentiuskerk (Hans Bakker en Joris van Gerven). In de Vincentius liggen kopieën van de tekst die u kunt halen. Wanneer u wilt aansluiten krijgt u aanwijzingen over welke hoofdstukken u van te voren kunt lezen opdat u een gelijke startpositie heeft.

De voorlopig laatste bijeenkomst is op 20 mei 2016 om 19.30 uur in St. Vincentiuskerk. De avond duurt tot ca. 21 uur.
Inmiddels is het boek bijna uit. Op deze avond zal worden besproken of er nog een vervolg komt van deze groep.

 

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen