Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLeesgroep in de Vincentiuskerk

Leesgroep Hans Küng: Jezus

Op zeven avonden in 2017 bespreken we het boek:
Jezus, van Hans Küng.

Wie was Jezus, wat verkondigde hij en wat is er zo bijzonder aan deze joodse man dat er een wereldreligie op is gebouwd?   ‘Jezus‘ is een zeer toegankelijk boek over het eigene van het christendom dat begint bij de historische gestalte van Jezus van Nazaret. We gaan terug naar de persoon van Jezus zelf zoals die ons vanuit het bijbels getuigenis tegemoet treedt.

Hans Küng (1928), een van de bekendste hedendaagse theologen, is kritisch over de rol van de kerk door de eeuwen heen. Hij gaat in dit boek terug naar de bedoeling van de leer van Jezus Christus voordat deze onder kerkelijke structuren bedolven raakte. Het is, zoals de achterflap van het boek vermeld: “een boek voor mensen die wel of niet geloven én voor mensen die dat graag zouden willen maar teleurgesteld zijn door de kerk.”

Organisatie en begeleiding van deze leesgroep is in handen van pater Henk Janssen wp, Nagy Badir, gestalt-psychotherapeut en Irma Höfte, theoloog.

Wilt u deelnemen aan deze leesgroep dan leest u het gedeelte van het boek voorafgaand aan de bijeenkomst. Dat is steeds ongeveer veertig bladzijden. Tijdens de avond wisselen we met elkaar van gedachten over hoe we ons verhouden tot de teksten. Het uitwisselen leidt tot meer begrip en betekenisgeving. Het is een gezamenlijke zoektocht naar wat de tekst met ons doet, met respect voor ieders eigenheid.

Voor wie: Eenieder die geïnteresseerd is in kern en oorsprong van het christendom, al dan niet gelovig en al dan niet parochiaan van de Emmaüs-parochie

Wanneer:
Vrijdagavonden van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur
6 januari          Inleiding en deel 1 Het Bijzondere van het Christendom
3 maart            Deel 2 Het Maatschappelijke Coördinatenkruis
24 maart          Deel 3 De Zaak van God
7 april              Deel 4 De Zaak van de Mens
8 september    Deel 5 Het Conflict
6 oktober         Deel 6 Het Nieuwe Leven
3 november     Deel 7 Gevolgen voor een Christelijk Leven

Waar: Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Amsterdam

Aanmelden: per email via: info@rkamsterdamwest.nl. Graag vóór 4 januari 2017

Kosten: Aanschaf van het boek. Vrijwillige bijdrage tijdens de bijeenkomsten voor koffie/thee.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen