Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLaatste viering in De Liefde

Op 10 maart 2013 heeft onze kerk ´De Liefde´ haar deuren definitief gesloten. Met veel mensen hebben wij die dag hierbij stil gestaan. De dag begon met een eucharistieviering, waarin onze deken Ambro Bakker sma voor ging. In de kerk waren 120 stoelen neergezet en deze waren alle bezet. Tijdens de preek ging deken Bakker in op het thema ´verliezen´. Ja, we verliezen een kerkgebouw en dat is heel pijnlijk, voor iedereen. Een treffende uitspraak van hem, die bij velen lang in ons geheugen bewaard zal blijven, is: ´de kerk verdwijnt, de liefde blijft´. De tekst van de preek vindt u hier.

Met dankbaarheid kijk ik terug naar de prachtige zang van het latijnse koor Gaudeamus en van de Cantorij. Een aantal gezangen hebben de koren samen gedaan en andere onderdelen werden afzonderlijk gezongen. Ook was er gelegenheid tot samenzang. Heel veel dank wil ik uitspreken aan de leden van de twee koren, aan de beide dirigenten en aan de organisten! Van veel kanten heb ik gehoord dat de viering als heel erg mooi werd ervaren!

Indrukwekkend in de viering was het dat, direct na de communie, het Allerheiligste uit de kerk werd gedragen naar het tabernakel in een kamer van de pastorie. Nadat het Allerheiligste daar was geplaatst, werd in de kerk symbolisch de godslamp uitgeblazen. Dit moment was heel indrukwekkend. Een volledige stilte in de kerk gaf dit ook aan.

Na de viering was er een ontmoetingsmoment, waarin goed gezorgd was voor broodjes, koffie en thee. Het samenzijn deed een beetje denken aan een reünie. Mensen, die elkaar soms lange tijd niet gezien hadden, kwamen elkaar hier weer tegen. Ondanks het verdrietige gegeven van een kerksluiting, was er ook ruimte voor een gezellig samenzijn, waarin leuke herinneringen uit het verleden werden opgehaald.

Het middagprogramma begon met twee liederen die heel mooi werden gezongen door het Vincentiuskoor. Vervolgens werden vijf korte inleidingen gehouden. De sprekers waren: pastor Igno Osterhaus, de heer Hans van der Leeuw, vice-voorzitter van het parochiebestuur en de oud-pastoors Joop Stam en Leo Nederstigt.

Pastor Leo was degene, onder wiens pastoorschap deze kerk werd gebouwd. In de inleidingen werd onder meer gesproken over de geschiedenis van ruim twee en een kwart eeuw ´Nicolaas en Barbara´ (de officiële naam van De Liefde). Er werd vooral ook uitgekeken naar de toekomst van onze regio en naar de vele en mooie uitdagingen die er voor ons liggen in de regio Amsterdam West. Pastor Jac Hetsen, pastoor van de Portugeestalige parochie en pastor van onze parochies, sprak over de vriendschappelijke betrekkingen die er bestaan tussen de Portugeestalige en de Nederlandstalige parochies in onze regio en over enkele vormen van samenwerking. Samen zongen wij tenslotte het lied ´Door de wereld gaat een woord´.

Na dit programmaonderdeel was er een informeel samenzijn. Onder het genot van een hapje en een drankje konden veel mensen elkaar weer ontmoeten.

Om 16.00 uur werd de dag afgesloten. Het Allerheiligste werd vanuit de pastorie, via de kerk naar buiten gedragen en lopend naar de Vincentiuskerk gebracht. Terwijl de klok luidde, werd afscheid genomen van Jezus´ eucharistische aanwezigheid in ´De Liefde´. Ook dit moment was voor velen heel indrukwekkend.

Er zullen naar schatting ongeveer 200 mensen aan deze pijnlijke en toch ook mooie dag hebben deelgenomen. De sfeer is de hele dag bijzonder mooi geweest. Ook werd door velen nagedacht over de toekomst van de regio en heel wat vrijwilligers hebben eerder al aangegeven dat zij zich in willen blijven zetten – nu op een andere locatie – voor onze regio.

Tot slot wil ik heel graag een dankwoord uitspreken. Hierbij bedank ik graag alle vrijwilligers, die in de loop van heel veel jaren iets, iets meer, of zelfs heel veel, betekend hebben voor onze ´Liefde´. Het gaat hier dikwijls om onopvallende mensen, die heel vaak in stilte heel veel prachtige dingen gedaan hebben. Ook bedank ik van harte de vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.

De kerk ´De Liefde´ is gesloten. Dat doet pijn, maar we mogen ook uitkijken naar een nieuwe toekomst, met veel mogelijkheden en ook met mooie uitdagingen voor de verdere toekomst in onze regio Amsterdam West.

De kerk is dicht, de liefde blijft.

Igno Osterhaus, pastor

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen