Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefLaatste editie van de parochiebladen verschenen

De allerlaatste nummers van de parochiebladen van de regio zijn verschenen. Deze herfsteditie betreft de maanden september t/m begin december.
Via de link linksonder op de homepage kun u deze nummers raadplegen.

Met deze laatste edities komt een einde aan het zelfstandige bestaan van de Drieklank, het parochieblad van de Parochie H. Drie-eenheid, en het Parochienieuws VVL-M, het parochieblad van de Magdalenaparochie en VVL-parochie. Een aantal redactieleden zullen in het vervolg deel uitmaken van de redactie van het nieuwe Parochiemagazin. Andere redactieleden nemen nu, vaak na jarenlange inzet, afscheid van de redacties.

In de eerste week van december zal het nieuwe Parochiemagazin van de gezamenlijke parochies verschijnen: Geloven in West. Degenen die de oude parochiebladen ontvingen zullen dit nieuwe parochiemagazin (kleurenuitgave) ontvangen.

 

 

 

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen