Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefKunstroute “Lijdensweg West”

Tijdens de 40-dagentijd en Pasen organiseert de organisatie ‘Creatief Initiatief ‘ een Kunstroute in De Baarsjes waarbij 14 kunstenaars op 14 locaties, 14 kunstwerken ten uitvoer brengen rond de 14 staties van het Lijdensverhaal.

In onze Augustinuskerk zal kunstenares Doina Kraal een installatie plaatsen met als thema de 4e statie van de Kruisweg, ‘Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder’ . Daarnaast zal Doina de lijdenstijd als gesluierde vrouw doorbrengen en elke dag (40 dagen lang, m.u.v de zondagen) verslag doen van haar bevindingen, door een tekst te plaatsen bij het kunstwerk in de kerk. Zij onderzoekt zowel het zinnelijke, romantische, als het ascetische kuise beeld van Maria.

Zo zal deze Kunstroute rond de uitbeeldingen van de ‘Lijdensweg van Jezus’ op de diverse locaties in De Baarsjes een grappige, ontroerende, verwarrende en verdiepende ontmoeting worden met ons grote en kleine lijden, gelegen en verbonden aan het leven in een Amsterdamse volkswijk, gerelateerd aan de werkelijkheid van ons alledaagse leven en op zoek naar de verbinding met elke bezoeker of toevallige passant van de kunstwerken.

Het uitgangspunt van de Kunstroute is de iconische ‘Lijdensweg van Jezus’, het belangrijkste verhaal in de christelijke traditie, het bepalende verhaal van de Westerse cultuur en kunstgeschiedenis. Maar deze 14 staties staan symbool voor vormen van menselijk lijden die op alle plaatsen, in alle tijd en cultuur aan de orde zijn; gestraft worden, vallen, een zware last dragen, beroofd worden, sterven, rouwen om een dierbare en troost bieden.

De Kunstroute loopt langs met zorg geselecteerde locaties in de buurt. Gedurende de lijdenstijd wordt de route mogelijk aangevuld met een wandeltocht en een live activiteitenprogramma. Zie voor meer informatie de website van Lijdensweg West.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen