Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefHet bisdomblad ‘SamenKerk’ gaat digitaal

SamenKerk gaat digitaal

Tijdelijke oplossing vanwege coronamaatregelen

De Goede Week en Pasen staan voor de deur… en je kijkt uit naar SamenKerk, het bisdom­blad dat je zoals gebruike­lijk kunt meenemen uit je paro­chie­kerk of via de web­si­te kunt lezen.

In deze tijd wor­den vie­rin­gen gestreamd, wordt niet ver­ga­derd maar gezoomd en is SamenKerk dit keer uit­slui­tend digi­taal te lezen in een speciale vorm­ge­ving. Daar is door Jochem en Flora van Impulsar hard aan gewerkt.

Vanaf zater­dag 4 april kan SamenKerk digi­taal wor­den gelezen op smart­phone, tablet of

com­puter via: http://www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Met deze editie onder andere:
een bemoe­digend woord van mgr. Jos Punt
Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
Paaseieren horen bij Pasen
en nog veel meer…

Namens de redactie en alle medewerkers aan ons blad wens ik u een gezegende Goede Week toe en een Zalig Pasen.                    
Eric van Teijlingen, eindredacteur

 

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen