Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefGod is sterker dan de dood….

In het evangelie van Johannes komt nergens het toch wel spectaculair klinkende woord ‘wonder’ voor. Wat wij een wonder noemen, wordt bij Johannes ‘teken’ genoemd. Deze tekens hebben een belangrijke functie. Zij dienen om mensen te leren geloven. Veel mensen hebben daar buitengewone tekens voor nodig. Wij zien hoe Johannes beschrijft dat zich in het leven van Jezus zeven tekens voordoen die in belangrijkheid langzaamaan steeds groter worden. Het eerste teken is misschien wel het minst spraakmakend. Toch gebeurt hier al iets dat mensen boeit, dat de mensen mòet aanspreken. Het eerste teken vinden we in het verhaal van de bruiloft van Kana, u weet wel, het verhaal, waarin water in wijn wordt veranderd. Dit verhaal vertelt iets over de goddelijkheid van Jezus en ook over de overvloed van het hiernamaals. Bijbelgeleerden hebben eens uitgerekend dat de hoeveelheid water, die in wijn is veranderd, aanzienlijk is. De hoeveelheid komt neer op 8.000 flessen van ¾ liter! Ik denk dat de bruiloft van Kana zeker niet in het water is gevallen! Dat moet een uitbundig feest zijn geweest!

De tekens in het evangelie van Johannes worden, naarmate de tijd verstrijkt, steeds groter en ook steeds meer in het oog springend. De bedoeling van de tekens is dat mensen steeds meer in Jezus, de Zoon van God, gaan geloven. Hoe groter het teken, hoe meer de mensen kunnen gaan inzien wie Jezus is.
Vorige week werd tijdens de vieringen aandacht besteed aan het zesde teken dat Jezus gesteld had, namelijk de genezing van de blindgeborene. Jezus gunde een mens het licht in de ogen. Dit teken gaf aan: Jezus is het Licht dat je doet zien welke weg een volgeling van Christus kan gaan.

Vandaag, op de vijfde zondag van de veertigdagentijd (29 maart 2020) is het zevende en laatste teken aan de beurt. Het is het grootste teken dat Jezus tijdens zijn openbare leven heeft verricht. Het gaat om de opwekking van Lazarus. Met dit teken geeft Jezus een vooruitblik op zijn eigen lijden, sterven en vooral ook op zijn verrijzenis. De verrijzenis van Jezus uit de dood wordt ook wel het achtste teken van Jezus genoemd.
Het teken van de opwekking van Lazarus uit de dood betekent natuurlijk heel veel. Eigenlijk blijft de dood een onbegrijpelijk inbreuk op het leven. Er is zoveel geïnvesteerd om in een mens het leven te bevorderen. Er is zoveel liefde en aandacht, scholing en werkzaamheid aan een mens geschonken. Een mens heeft zich ontwikkeld en er heeft zich een persoonlijkheid ontpopt binnen een mens…. en dan is er ineens de dood….. Dood betekent vaak verdriet. Ook Jezus is verdrietig wanneer Hij aankomt bij het graf van zijn vriend Lazarus. Ook Hij heeft het er in eerste instantie moeilijk mee. Toch is de dood iets normaals. Het is een natuurlijk proces dat bij het leven hoort. Generaties mensen worden opgevolgd door jongeren. De maatschappij verjongt en vernieuwt zich. Dat is heel gewoon.

Misschien is Lazarus wel gestorven om het zevende teken van Jezus mogelijk te maken, namelijk om te laten zien dat Jezus sterker is dan de dood, waardoor mensen tot geloof kunnen komen…. Wij komen op twee andere Bijbelplaatsen twee soortgelijke verhalen tegen. Ook hier wekt Jezus mensen op uit de dood. In het ene verhaal doet Jezus het dochtertje van Jaïrus opstaan uit de dood (Mar 5) en in het andere verhaal brengt Hij in Naïm de enige zoon van een weduwe terug tot het leven (Lc 7).

Jezus geeft door middel van tekenen en wonderen en natuurlijk vooral ook door zijn eigen sterven en verrijzenis aan dat de dood door Hem overwonnen is.
Zo mogen wij ons voorbereiden op de het Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. God heeft Hem weer doen opstaan. Hij heeft de dood overwonnen.

Igno Osterhaus, pastor.                                                                                                         

Lazarus uit Museum Boijmans Beuningen

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen