Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefDrie pci-leden ontvingen de Caritasspeld

De heer Ernst Meyknecht, stafmedewerker Caritas, decoreert de aftredende PCI-leden

De heer Ernst Meyknecht, stafmedewerker Caritas, decoreert de aftredende PCI-leden

Op 24 september vond in de Vincentiuskerk de uitreiking plaats van drie caritas-spelden. Namens de bisschop reikte de heer Ernst Meyknecht, stafmedewerker caritas van het bisdom, de drie spelden uit. Deze spelden zijn blijken van waardering voor zeer langdurige inzet binnen de Parochiële Caritas Instelling, bij velen beter bekend als de PCI. Vanwege het bereiken van de daarvoor geldende leeftijd zijn zij als PCI-lid afgetreden. Zij zullen als enthousiaste vrijwilligers zeker betrokken blijven bij onze Emmaüsparochie!

Aan Ada Lases, sinds meer dan veertig jaar actief binnen de PCI in Oud-West, werd de gouden speld wegens haar buitengewoon grote verdiensten uitgereikt. Opmerkelijk is het dat de gouden speld niet eerder in ons bisdom is uitgereikt! Aan mevrouw Ria Tabak en aan de heer Co van Teeffelen, werd wegens hun grote verdiensten gedurende bijna veertig jaar, de zilveren speld uitgereikt.

De PCI leden poseren samen met de pastor voor diaconie en de stafmedewerker diaconie.

De PCI leden poseren samen met de pastor voor diaconie en de stafmedewerker diaconie.

Wij feliciteren de drie gedecoreerden van harte met het ontvangen van deze bijzondere onderscheiding!

Igno Osterhaus, pastor

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen