Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefDiaconale zondag: Bondgenoten

In het gehele bisdom wordt op 11 november a.s. weer de jaarlijkse diaconale zondag gehouden. In onze regiokerken sluiten wij daar graag bij aan.

De datum is niet voor niets gekozen. Het is dan Sint Maarten die wij kennen als de H. Martinus, de man op zijn paard die bij de stadsmuur de helft van zijn mantel afscheurde om een bedelaar wat warmte te kunnen geven en hem liet overnachten in een herberg. Het is de dag waarop de kinderen met hun lichtjes langs de deuren gaan en zingen in de hoop dit beloond te krijgen met snoep. Dit gebruik stamt uit vroeger tijden toen arme kinderen langs de huizen gingen en geld kregen. Wij sluiten ons bij dit volksfeest aan en willen delen met hen die dat nodig hebben. Het thema is dan ook: Bondgenoten.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht geschonken aan de Voedselbank Amsterdam. De Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die, voor de uit te delen levensmiddelen en alle kosten van de organisatie zelf, geheel afhankelijk is van sponsors, donateurs en subsidiegevers. Het draait hier allemaal om etenswaren. Hoe meer en hoe gevarieerder voedsel er binnenkomt, des te beter kunnen zij hun klanten helpen. Zonder de ruimhartige bijdragen van velen kunnen zij de aanvragers niet van dienst zijn. Door de slechte economische omstandigheden moeten helaas steeds meer mensen bij de Voedselbank aankloppen en is er meer voedsel nodig. Daarnaast is ook geld noodzakelijk om hun diensten te kunnen verbeteren en zo nodig uit te breiden. In onze regio zijn vier vestigingen van de Voedselbanken.

In de vieringen zullen vertegenwoordigers van de Voedselbank vertellen over dit werk. Er is zoals ieder jaar een collecte in natura. U kunt hiervoor houdbare en verpakte producten meebrengen en inleveren, zoals:
koffie, thee, rijst, pasta, houdbaar broodbeleg zoals jam, chocoladekorrels, chocoladepasta, pindakaas, ontbijtkoek enz. Ook welkom zijn blikken groenten, tandpasta, shampoo, badschuim, waspoeder. Verpakte koekjes zijn op zijn tijd ook een traktatie voor hen die het niet kunnen betalen.
U kunt zelf wel bedenken wat er in een huishouden nodig is.
Daarnaast zal de collecteschaal rond gaan om de Voedselbank met geld te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Voedselbank: www.amsterdam.voedselbank.org

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen