Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefCursus: 50 jaar Tweede Vaticaans concilie

In 1962 begon het Tweede Vaticaans concilie dat door paus Johannes XXIII was bijeengeroepen. Bisschoppen vanuit de gehele wereld kwamen bijeen om te spreken over de Kerk, andere godsdiensten en de roeping van de Kerk in de moderne wereld.

Wat is de betekenis van dit concilie? Wat voor gevolgen heeft het gehad voor de kerk en wat heeft het concilie de hedendaagse mens te zeggen?

We staan stil bij de culturele veranderingen in de wereld en de stromingen in de kerk die een rol hebben gespeeld tijdens het concilie. We laten daarbij historische beelden zien. Er worden ook enkele belangrijke documenten besproken over de Kerk en over de verhouding tussen het katholieke geloof en de andere godsdiensten. En we gaan in gesprek over de vraag voor de actuele betekenis van het concilie.

Voor wie geïnteresseerd is in de betekenis en de rol van de Kerk en geloven in de hedendaagse samenleving.

Plaats:  Regiocentrum bij de Boomkerk
Data:     woensdag 3, 10 en 17 oktober
Tijd:      19.30-21.00 uur
Cursusleiders: pastor Wiel Eggen sma en pastoraal werker Rob Polet
Voor deze cursus wordt van de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aanmelden graag bij de cursusleiders of via: 020-6824927

In aanvulling op deze cursus komt de bekende priester Antoine Bodar op donderdag 8 november een lezing geven over de liturgie sinds het Tweede Vaticaans concilie.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen