Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefConcert met delen uit het Stabat Mater

Het concert zal worden gegeven in de Sint Augustinuskerk Postjesweg 123 (ingang Nieuw Vredenburgh) alwaar ook de installatie van Doina Kraal [‘Lent Calendar’] te zien is. De installatie van Doina Kraal is Statie 4: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.

Alt: Marjolein Lamberts , Sopraan: Doina Kraal,  Piano: Joost Schouten

Het concert is gratis toegankelijk.

Stabat Mater (vertaling Hélène Nolthenius)
Naast het kruis, met wenende ogen, stond de Moeder droefgebogen, waar haar zoon te lijden hing. Ach, hoe haar door ’t zuchtend harte, medelijdend met zijn smarte, ’t zwaard van droefheid henenging. O, hoe weende in pijn en rouwe, die gebenedijde vrouwe, Moeder van Gods enige Zoon. Ach hoe treurde en hoe streed zij, ach wat moederangsten leed zij, ziende hem ten spot en hoon. Wie, die zonder mederouwen Christus’ moeder kan aanschouwen in zo wrede foltering?
Wie wil niet in droevig wenen met Maria zich verenen, lijdend met haar lieveling?
Voor de zonden van de zijnen zag zij Jesus zo in pijnen en door gesels wreed gewond. Gans alleen zag zij hem lijden, troosteloos de doodsstrijd strijden in zijn laatste stervensstond. Geef, o Moeder, bron van liefde, dat ik voele wat U griefde, dat ik met U medeklaag. Dat mijn hart ontgloei van binnen, in mijn Heer en God te minnen, dat ik Hem alleen behaag. Heilige Moeder, ach verhoor mij, des gekruistes wonden boor mij diep en krachtig in het hart. ‘k Zie Uw Zoon bedekt met wonden talloos om mijn vele zonden, laat mij delen in Zijn smart. Doe mij in liefde met U wenen en met Jezus mij verenen tot mijn stervensuur zal slaan.
Diep bedroefd kom ik U vragen met U Jezus leed te dragen en met U bij ’t kruis te staan. Maagd der Maagden, uitverkoren, wil mij in uw goedheid horen, laat mij wenend bij U zijn. Laat mij al de wrede plagen en de dood van Christus dragen, laat mij sterven zoals Hij. Laat mij Christus’ doodsangst proeven, om Zijn lijden mij bedroeven, stil herdenken al Zijn pijn. Moge ik in ’t vuur niet branden, neem o Maagd mijn zaak in handen in het oordeel voor Gods troon.
Met Hem aan het kruis geklonken, maak mij van de smarte dronken om de liefde voor Uw Zoon. Als mijn lichaam weg zal sterven, doe mijn ziele dan verwerven ’t glorievolle Paradijs. Amen.

Lijdensweg West
‘ik zie er nu al tegenop’ 14 februari t/m 30 maart 2013
14 kunstenaars, 14 locaties, 14 staties, 40 dagen Amsterdam West
meer informatie over dit project zie hier.

 

 

 

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen