Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBijbeltekst van Witte Donderdag 9 april

Korte gedachte bij Witte Donderdag

Jezus wist op de avond vóór zijn lijden dat Hij zou gaan sterven en dat Hij na zijn verrijzenis onze wereld zou gaan verlaten om weer terug te gaan naar zijn hemelse Vader. Hij wilde ons echter niet in de steek laten. Hij wilde altijd bij ons blijven wonen……, bij u en bij mij……. Hij heeft hiervoor verschillende manieren gekozen……. Eén van de manieren waarop Jezus bij ons blijft wonen, zegt iets van de grootheid van God en van Jezus: Jezus koos namelijk niet voor een riante behuizing, laten we zeggen een optrekje als een groot vorstelijk paleis. Hij koos ook niet voor een uitgebreide krijgsmacht om zich heen. Nee, Hij koos voor het meest eenvoudige dat er maar te bedenken valt. Jezus maakt zich klein en dienstbaar. Hij legt zijn oneindig grote liefde voor ons allemaal in iets heel gewoons, in doodgewoon dagelijks voedsel, heel eenvoudig in brood en wijn. Eenvoudiger, alledaagser kan het niet. Ook hier heeft Jezus zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft het bestaan van een slaaf, van een dienaar, op zich genomen. Jezus kiest zijn woonplaats onder de mensen in doodgewoon alledaags voedsel. Dit is iets om stil van te worden!!….. Hier word ik stil van!… Hoe onmetelijk groot is de hemelse inventiviteit wel niet geweest die dit bedacht heeft! God komt naar de aarde om onder de mensen te zijn. Zijn Zoon Jezus wordt mens en na zijn dood en hemelvaart blijft Hij in de gedaante van geconsacreerd Brood en Wijn onder ons wonen! Zo onmetelijk groot is zijn liefde dat Hij ons de eucharistie heeft nagelaten……
Dat vieren wij vandaag op Witte Donderdag.

Dagelijks zetten wij de traditie van het Laatste Avondmaal voort. Wij doen dit tijdens iedere eucharistieviering. Jezus heeft immers bij de instelling van de eucharistie gezegd: “Doe dit tot mijn gedachtenis”.

Jezus wil onder de mensen blijven….. Wereldwijd gezien worden er iedere dag voortdurend eucharistievieringen gehouden. Voortdurend is Jezus op deze wijze in alle landen van de wereld onder ons aanwezig……. Helaas worden door besmettingsgevaar met het coronavirus de publieke vieringen een tijdje onderbroken. Als er weer betere tijden zullen aanbreken, dan kunnen we ons weer dagelijks laten voeden door de geestelijke aanwezigheid van Jezus in de eucharistie….. Een mooier geschenk van liefde had Jezus ons niet na kunnen laten.
pater Igno Osterhaus,

TWEEDE LEZING: 1 Kor. 11, 23-26
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen,
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:
dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
brood nam
en na gedankt te hebben het brak
en zei:
“Dit is mijn Lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt
tot mijn gedachtenis.”
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt
verkondigt gij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen