Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBijbelstudie: Evangelie volgens Marcus

In het komende liturgisch jaar, dat begint op de eerste zondag van de advent, wordt voor de lezingen op de zondagen met name geput uit het Marcus-evangelie. Dit is het oudste van de vier evangeliën. In drie avonden zal worden stilgestaan bij de achtergrond en de eigenheden van het Marcus-Evangelie. Welke visie op Jezus wil dit evangelie op ons overbrengen? Een goede inleiding op het komend jaar.

Plaats: Vincentiuskerk
Bijdrage: € 3,- (voor drie avonden, incl. koffie/thee)

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen