Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBezinningsbijeenkomsten in de Franciscaanse traditie

Franciscus 2

In het Regiocentrum vinden in het najaar van 2013 een aantal bezinningsbijeenkomsten plaats rondom de H. Franciscus van Assisi. Op iedere bijeenkomst staat een thema centraal wat voor Franciscus belangrijk was. De inleiders gaan met de bezoekers op zoek hoe de benadering van dat thema vanuit de Franciscaanse traditie ook nu nog kan inspireren.

Het programma is als volgt:

donderdag 19 september

St. Franciscus en armoede

In deze tijd van crisis kunnen we leren van Franciscus van Assisi die zinvol leven niet met bezit in verband bracht maar juist in armoede voorleefde.
Inleiding door past. werker Rob Polet, pastoraal werker

donderdag 17 oktober

St. Franciscus en de schepping 

Voor de heilige Franciscus was de natuur  grote bron van inspiratie en de schepselen zag hij als zusters en broeders. Op deze avond verdiepen we ons in de natuur-spiritualiteit van Franciscus en praten we over de vraag wat wij van Franciscus kunnen leren.
Inleiding door Igno Osterhaus pr.

maandag 11 november
St. Franciscus en andere godsdiensten

Franciscus van Assisi uitte respect en tolerantie ten opzicht van andere geloven. We horen verhalen en gaan in gesprek over de betekenis van Franciscus’ levenshouding voor ons.
Inleiding door Wiel Eggen sma

De bijeenkomsten worden gehouden in het Regiocentrum bij de Boomkerk, ingang Gibraltarstraat 55.
Ze beginnen steeds om 19.30 uur.
De toegang is vrij; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen