Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBewonersconferentie Welzijn in West

Op vrijdagmiddag 1 juni 2012 vindt vanaf 13.00 uur in Activiteitencentrum Mansvelt een bewonersconferentie over Welzijn in Amsterdam West plaats. Deze conferentie wordt door bewoners en voor bewoners georganiseerd. De vraag staat centraal: ‘Wat willen de bewoners?’

Het stadsdeel probeert ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ in te voeren. Er wordt bezuinigd op welzijnsvoorzieningen en in verschillende buurten zijn nieuwe organisaties aangesteld om het welzijnswerk uit te voeren. Door deze veranderingen kan de invloed van bewoners op het beheer en het gebruik van welzijnsvoorzieningen te verminderen. Met deze conferentie willen de organisatoren het initiatief weer bij de bewoners leggen.

Aan het begin van de conferentie zullen enkele deskundigen op het gebied van welzijn en bewonersinvloed het woord voeren. Zij zullen de aanwezigen adviseren hoe ze het welzijnsbeleid kunnen sturen. Daarna gaan de deelnemers op de conferentie in werkgroepen aan de slag. Centraal in deze werkgroepen staat de vraag: ‘Wat willen de bewoners van Amsterdam West ten aanzien van welzijn?’ Daarbij wordt getracht de vraag naar voorzieningen en ondersteuning duidelijker te krijgen. Thema’s die in ieder geval aan de orde zullen komen, zijn:
Deelnemen aan culturele en recreatieve activiteiten (tegengaan van armoede, uit isolement halen, voorkomen van eenzaamheid, oplossen psychische problemen), Educatie (cursussen en training), Zelfwerkzaamheid bevorderen (bewonersinitiatieven, vrijwilligerswerk), Maatschappelijke bijdrage leveren (mantelzorg, burenhulp, bewonersoverleggen, inspraak)

Deze conferentie wordt georganiseerd door een kleine werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende buurten in West. U kunt zich aanmelden bij de Werkgroep Conferentie Welzijn West, werkgroep.welzijn.west@hotmail.com.

ingezonden mededeling

 
© 2023 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen