Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefBestuursleden gezocht voor nieuw regiobestuur

De Regio Oud-West staat voor een grote uitdaging. Voor het einde van dit jaar zou de regio tot één parochie moeten worden onder één, nieuw te vormen, regiobestuur. Dit nieuwe bestuur moet voorwaarden scheppen om de RK Kerk in Amsterdam West klaar te maken voor de komende generaties. Uitdagingen liggen voor dit bestuur onder meer in het in goede banen leiden van de reorganisatie (samenvoeging secretariaten, financiën, enz.), restauratie van de Boomkerk, afstoten van enkele kerkgebouwen en mogelijk ander vastgoed.

Het huidige interim PU-bestuur (samenvoeging van de voormalige besturen van de H. Drie-eenheid en het PU-bestuur van de VVL en M. Magdalena) heeft een werkgroep gevraagd om te zorgen voor kandidaten voor een nieuw bestuur. De werkgroep bestaat uit pastoraal werker Rob Polet, theoloog Wil Snelder en Eze Uzoma, lid van de gemeenschap van All Saints. De commissie heeft een Nota Nieuw Bestuur geschreven en aan de PU gepresenteerd. Uit deze nota vindt u hieronder profielen voor de leden van het te vormen Dagelijks Bestuur. Bent u geïnteresseerd in één/enkele van deze functies, dan kunt u reageren (zie onder).

Algemeen

Het bestuur zal bestaan uit 5 personen, het zgn. Dagelijks Bestuur (DB), aangevuld met een aantal leden uit de verschillende RK gemeenschappen (leden uit de gemeenschappen zullen via de pastorale teams/pastoraatsgroep worden gezocht). Tezamen vormen zij het Regiobestuur.

Het Regiobestuur zal dienen samen te werken met een aantal commissies (en projecten) om de reorganisatie in goede banen te leiden. Dit zijn: een financiële commissie, een gebouwencommissie, een commissie personeel en organisatie, een secretariaatscommissie, een PR-commissie, een project ledenadministratie, een project kerkbalans.

De Werkgroep Nieuw Bestuur zoekt via deze weg kandidaten voor het Dagelijks Bestuur

Kenmerken van het DB:

 • draagt zorg voor de voorwaarden om de regio te laten functioneren
 • delegeert bestuurstaken aan diverse commissies
 • raadpleegt en informeert de leden over te nemen besluiten
 • vraagt advies aan de leden over kwesties die spelen
 • neemt beslissingen met meerderheid van stemmen
 • vergadert minimaal eenmaal per maand tezamen met de leden.

Eisen die aan een persoon  in het dagelijks bestuur worden gesteld:

 • is belijdend lid van de R.K. Kerk
 • heeft geen directe bemoeienis met een lokaal kerkelijk belang van de regio (behoudens de voorzitter/pastoor)
 • heeft academisch denk- en spreekniveau
 • heeft bestuurservaring binnen grotere organisaties en leidinggevende kwaliteiten
 • beschikt over een relevant netwerk
 • heeft een visie op een kerk met toekomst en kan zich ook herkennen in het plan van de Stuurgroep Amsterdam Oud-West en de beslissing van de bisschop inzake de regio Amsterdam Oud-West
 • gaat respectvol om met anderen, ongeacht afkomst of taal, en kan zo nodig bruggen slaan tussen de verschillende gemeenschappen.

Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit vijf personen: een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en twee secretarissen. Profielen voor deze functies vindt u hieronder.

Reacties kunnen (met CV) verstuurd worden naar

Rob Polet, voorzitter van de Werkgroep Nieuw Bestuur
p/a  RK Regiocentrum West, Gibraltarstraat 55 1055 NK  Amsterdam
e-mail: pwrobpolet@telfort.nl
Voor inlichtingen kunt u ook bellen: 06 – 2725 6730.

PROFIELEN 

Voorzitter (is de pastoor van de regio, naar canoniek recht)

Taken:

 • draagt eindverantwoordelijkheid.

Vice-voorzitter

Taken:

 • de pastoor heeft de mogelijkheid het voorzitterschap van bestuursvergaderingen te delegeren aan de vice-voorzitter, wat in de praktijk doorgaans gebeurt.

Eisen:

 • leidinggevende kwaliteiten
 • kan vergaderingen adequaat leiden
 • is een teamplayer
 • heeft visie op contacten tussen kerk en samenleving.

Secretaris 1: Regiosecretaris

Taken:

 • secretariaat
 • beheer lokale secretariaten
 • PR (waaronder redactie parochieblad)
 • correspondentie
 • onderhoudt contacten met secretaris 2.

Eisen:

 • heeft leidinggevende kwaliteiten, kan creatief meedenken met medewerkers
 • heeft ervaring in secretariaatswerk en beheer van secretariaten
 • is vertrouwd met grondbeginselen van PR en communicatie
 • beschikt over goede (schriftelijk) communicatieve vaardigheden.

Secretaris 2: Bestuurssecretaris

Taken:

 • ledenadministratie Nederlandstalige gemeenschappen
 • helpen opzetten van goede ledenadministraties allochtonengemeenschappen.

Eisen:

 • heeft leidinggevende kwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden
 • kan (leren) werken met moderne systemen van ledenadministratie (Navision)
 • is bekend met het functioneren van een ledenadministratie
 • is bekend met middelen tot doelgroepenselectie. 

Penningmeester

Taken:

 • financiële administratie met alle bijbehorende taken (waaronder jaarverslag)
 • de regio leiden naar een financieel gezonde situatie
 • zitting in financiële commissie, gebouwencommissie en project kerkbalans. 

Eisen:

 • beschikt over leidinggevende kwaliteiten
 • heeft aantoonbare ervaring in de financiële sector
 • heeft voldoende administratieve vaardigheden
 • heeft bij voorkeur kennis van Navision
 • kan samenwerken met de ondersteunende financiële commissie
 • kan creatieve impuls bieden aan onder meer actie kerkbalans.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen