Bij pastorale spoed

Telefoon:
020-6191766


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefAktie Kerkbalans van start

De jaarlijksPin_inspireerte aktie Kerkbalans is weer gestart. Onze parochie wil een inspirerende plek zijn, waar ruimte is voor ontmoeting, aandacht en bezinning op geloof en samenleving. De Boomkerk, de Augustinuskerk en de Vincentiuskerk zijn gebouwen die voor velen van ons een centraal punt vormen op belangrijke momenten in ons leven als doop, huwelijk en uitvaart. Het zijn ook de plaatsen waar we in traditionele èn nieuwe vormen gelegenheid bieden voor ontmoeting met God en met elkaar. Die momenten van aandacht en ontmoeting zijn niet in geld te vertalen. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft ons veel, dus geeft u ook aan de kerk?

Zo houden we de kerk in balans!

Eind januari ontvangen al onze parochianen een brief over de aktie. Brief gemist? Machtigingsformulier kwijt? Download ze hier.
Of maak direct uw bijdrage over op rekening NL55 INGB 0004 8514 55 ten name van “Kerkbijdrage RK Parochie Emmaüs”.

 
© 2024 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen