Bij pastorale spoed

Telefoon:
06 - 422 02 667


(voor Amsterdam-West)

Draagt u bij?

Wij willen een plek zijn van aandacht en ontmoeting met God en met elkaar. Dat kan niet zonder uw steun.
Geef nu!

Facebook

e-NieuwsbriefOecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd

16 maart 2011
19:30tot20:00
23 maart 2011
19:30tot20:00
30 maart 2011
19:30tot20:00
6 april 2011
19:30tot20:00
13 april 2011
19:30tot20:00
20 april 2011
19:30tot20:00

In de veertig dagen ter voorbereiding op het hoogfeest van Pasen zijn we uitgenodigd om meer tijd te besteden aan gebed, onze naasten en soberder te leven. Dit alles om tot verdieping te komen van ons (geloofs-)leven, om het mysterie van Jezus’ lijden, dood en opstanding in ons te laten rijpen als bron voor onze eigen levensweg.

In de Vincentiuskerk wordt daarom in de veertigdagentijd iedere woensdag om 19.30 uur een avondgebed aangeboden, naar het getijdengebed van religieuzen. Het gebed duurt een klein half uur en wordt georganiseerd in samenwerking met mevr. Hilda de Haan, ds. Margrietha Reinders (beiden van de Nassaukerk) en dhr. Gabriel Jansen.

Plaats:  Vincentiuskerk, J. van Lennepkade 211
Info:  pastoraal werker Rob Polet

 
© 2021 RK Amsterdam-West      Alle rechten voorbehouden     Realisatie: De Zalige Zalm / Plyworks Media
RSS Inloggen